Arhiva sećanja: Prikazi istorije Novog Bečeja kroz anegdote, fotografije i neispričane priče

Udahnite život u zaboravljene priče Novog Bečeja kroz našu bogatu kolekciju članaka posvećenih ličnostima i događajima iz prošlosti. Putujte kroz vekove, istražujući šarenu paletu istorijskih trenutaka koji su oblikovali naš grad. Ovde se susreću sećanja i stvarnost, oživljavajući stare ulice, priče i događaje kroz zanimljive anegdote, neispričane legende i retke fotografije. Doživite Novi Bečej iz novog ugla, kroz oči prošlosti koja je oblikovala našu sadašnjost, dok se trudimo da sačuvamo duh i nasleđe koje čini naš grad jedinstvenim.

Otkrijte život i nasleđe primarijusa Dr. Lasla Patakija, voljenog dečjeg lekara iz Novog Bečeja, čije je predano lečenje obeležilo generacije
Featured

Dr Laslo Pataki

Neposredno posle nove 2006. godine, januara meseca, opština Novi Bečej je ostala bez svog, u novije vreme najboljeg lekara. Napunivši svoj 79. rođendan, preminuo je primarius Dr Laslo Pataki dečji lekar, čovek koji je u svojoj opštini uživao duboko poštovanje i poštenje. Doktora Patakia su svi voleli, bez obzira na nacionalnu, versku, partijsku i društvenu pripadnost. On je pripadao pravim, ali nažalost takvih je sve manje, narodnim lekarima, koji nije gledao na svoju profesiju kao zvanje, nego je svoj lekarski poziv smatrao misionarskim. On nije samo u užem profesionalnom smislu kao dečji lekar pomagao ljudima, nego bukvalno svugde u svako doba i svakom.

Dr Laslo PatakiRodio se 31. decembra 1926. godine u Novom Bečeju, u Zrenjaninu je završio gimnaziju, da bi posle završetka Medicinskog Fakulteta u Zagrebu stažirao u Beogradu. Izuzimajući period od 1978 do 1979, kada se nalazio u Libiji u stručnom timu lekara Ujedinjenih Nacija, živeo je i radio u gradiću kraj Tise. U novobečejskom društvenom životu takođe je zauzimao značajno mesto. Svoju lekarsku misiju, a prvenstveno kao specijalista dečjih bolesti ni minutu nije prekidao, čak i kada je nekoliko godina vršio dužnost direktora Doma zdravlja. Bio je Republički i opštinski poslanik. Bio je član lekara specijalista UNICEF–A sa sedištem u Bonu. Stručna literatura ga je posebno interesovala, što je redovno i pratio, ali je i sam publikovao naučne radove. Pored mađarskog i srpskog služio se i nemačkim, engleskim, francuskim i ruskim jezikom. Bio je privržen umetnosti koju je dobro poznavao te je ponekad i slikao. Pored muzike i književnosti obožavao je primenjenu umetnost. Kao svestran i učen čovek od kulture, sa njim se dalo lako komunicirati i svima je bio na raspolaganju. Zbog toga su ga posebno cenili.

Zbog svih tih zasluga, stanovnici gradića kraj Tise pokrenuli su inicijativu da se po njihovom velikopoštovanom doktoru Patakiu nazove jedna ulica i da se ispred Doma zdravlja postavi njegova bista.

 

Đerđ Lajber (Lajber György), Mađar So, januara 2006. godine

Preveo Karolj Andre

Related Articles

Ilija Koledin 1930.-1996.

Dr Vladimir Zdelar 1868-1926.

Dr Stevan Vasić