Herojska borba i otpor: Antifašistički duh u Banatu 1941–1945

Narodnooslobodilačka borba, organizovani otpor i hrabrost: Pogled na antifašistički pokret u Banatu tokom Drugog svetskog rata. Istraživanje geografskih, političkih i socijalnih uslova koji su oblikovali borbu protiv nacističke okupacije, uz naglasak na ulogu partizanskih jedinica, lokalne saradnje i izazove nedostatka ratnog materijala. Prikaz herojstva i žrtava mladih boraca u borbi za slobodu i pravdu.

Bora Mikin (1909-1942)

Bora Mikin bio je poznati borac i partizanski komandant u Banatu. Rođen je 1909. u Melencima u imućnoj zemljoradničkoj porodici. Nakon osnovne škole, po očevoj želji ostaje na imanju i bavi se poljskim radovima. Kako je njegovo rodno mesto bilo okrenuto levičarskim idejama u velikoj meri (više ljudi iz ovog kraja bili su učesnici Oktobarske revolucije u Rusiji).

Bora MikinBora se veoma brzo upoznao sa marksističkom mišlju i postao član KPJ 1936. Premda je njegova porodica posedovala dosta zemlje, organizovao je ratare u sindikat, među njima širio komunističke ideje i podsticao ih da se što intenzivnije bore za svoja prava. Često je pozivan na vojne vežbe, što ga nije sprečilo da agituje za KPJ. Zbog toga je uhapšen 1939. i od vojnog suda osuđen na jednu godinu zatvora. Pošto je tom prilikom lišen građanskih prava, nije morao da se odazove mobilizaciji tokom aprilskog rata. Uprkos tome, sa grupom drugova odlazi u dobrovoljce. Kako je Kraljevina Jugoslavija veoma brzo poklekla, on se vraća u Melence i odmah se aktivira kao sreski komesar KPJ i organizator partizanskih odreda.

Tokom jula 1941. njegov odred izvodi više smelih akcija, od kojih je najznačajniji bio napad na žandarmerijsku stanicu i opštinu u Melencima. Nakon ovoga usledio je i napad na bašaidsku opštinu. Zajedno sa svojim borcima napadao je mesta na granici sa Rumunijom i naneo gubitke rumunskim snagama u Srpskoj Crnji. Od jeseni 1941. nalazi se u ilegali i radi na regrutaciji novih članova pokreta i na reorganizaciji partizanskih odreda. Premda se vešto kretao uprkos intenzivnoj potrazi, Bora je pao kao žrtva izdaje krajem novembra 1942. Tri odreda agenata i pripadnici Vermahta su mu pripremili zasedu. Bora Mikin je pružio otpor, ranivši pritom jednog agenta i hrabro poginuo 26. novembra 1942. Proglašen je za narodnog heroja 7. jula 1953.

Related Articles

Ilija Koledin 1930.-1996.

Dr Vladimir Zdelar 1868-1926.

Dr Stevan Vasić