Herojska borba i otpor: Antifašistički duh u Banatu 1941–1945

Narodnooslobodilačka borba, organizovani otpor i hrabrost: Pogled na antifašistički pokret u Banatu tokom Drugog svetskog rata. Istraživanje geografskih, političkih i socijalnih uslova koji su oblikovali borbu protiv nacističke okupacije, uz naglasak na ulogu partizanskih jedinica, lokalne saradnje i izazove nedostatka ratnog materijala. Prikaz herojstva i žrtava mladih boraca u borbi za slobodu i pravdu.

Nedeljko Barnić Žarki (1922–1944)
Featured

Nedeljko Barnić Žarki (1922–1944)

Nedeljko Barnić Žarki je jedna od najistaknutijih ličnosti u završnom periodu rata u Banatu. Svojom delatnošću, ali i svojom žrtvom, načinio je poslednji korak ka slobodi. Rođen je 13. septembra 1922. u Melencima, prijavio se u vojsku tokom aprilskog rata, oružje i materijal koje je tom prilikom skupio priložio je Narodnooslobodilačkom pokretu.

Nedeljko Barnić Žarki (1922–1944)Avgusta 1941. uhapšen je prvi put i zadržan kao talac. Čim je pušten, pridružio se Melenačkom partizanskom odredu i stupio u borbu. Ranjen je krajem godine, pokušavajući da se probije u Srbiju, ali se od rane brzo oporavio. Tokom leta 1943. borio se sa borcima Severnobanatskog partizanskog odreda i sa njima septembra te godine prešao u Srem. Žarki se tamo obučio za diverzanta i učestvovao u mnogim akcijama.

Početkom aprila 1944. organizovao je novu diverzantsku četu pri Severnobanatskom odredu. Prilikom demontiranja mina ostao je bez ruke, ali se u kratkom roku vratio u četu, posvetivši se ovoga puta obaveštajnom radu. Zarobljen je nedaleko od Melenaca 3. septembra 1944. a u petrovgradskom zatvoru izdržao je desetodnevno mučenje. Juraj Špiler ga je posebno zamrzeo jer nije pokazivao strah od njega, niti bilo kakvo poštovanje prema okupatoru. Žarki je 13. septembra, na svoj dvadeset i drugi rođendan, pogubljen tako što je, na lični Špilerov zahtev, živ zakopan.

Related Articles

Ilija Koledin 1930.-1996.

Dr Vladimir Zdelar 1868-1926.

Dr Stevan Vasić