Reference kumanačkih autora u vezi sa etnosom sela

[1b] Baračkov, M. Trajanje, (zbirka pesama), Kumane, 2002.

[2b] Baračkov, Z. Mesec u jabukovom granju, “Jefimija”, Kragujevac, 1997.

[3b] Brusin, M. Stanivništvo Kumana i poreklo i rasrostranjenost rodova kumanskih, Etnografsko-demografska studija, Novi Sad, 1991.

[4b] Brusin, M. Život predaka naših (Banat Kumane), Matica srpska, Novi Sad, 1995.

[5b] Brusin, M. Kumanska hronika XX veka, Novi Sad, 2002.

[6b] Brusin, M. Brusini - preci i potomci (hronika familije), Novi Sad, 2001.

[7b] Brusin, M. Nastanak i razvoj školstva u Kumanu, Novi Sad, 2004.

[8b] Varadinac, R. M. Kumane u sportu i kulturi, Kumane, 2001.

[9b] Varadinac, R. M. Fudbal u Kumanu 1947-1997., Kumane, 2001.

[10b] Varadinac, R. M. Rađanje blizanaca u Kumanu, Kumane, 2004.

[11b] Varadinac, R. M. Hronika o lovstvu u Kumanu, Lovačko društvo ''Svetozar Berić'', Kumane, 2007.

[12b] Varadinac, R. M. Kumanačka crkva i selo, Kumane, 2009.

[13b] Varadinac, R. M. Metereološke prilike u Kumanu u periodu 1985 – 2011. godine, Kumane, novembar, 2012.

[14b] Varadinac, R. M. A moglo je biti mnogo bolјe, Kumane, 2014.

[15b] Varadinac, R. M. Dečje igre u Kumanu, Kumane, 2016.

[16b] Kevrešan, Ž. D. Drugi oktobar 1923-1993, Zrenjanin, 1994.

[17b] Jovanov, B. D. Sećanja i razmišlјanja, drugi svetski rat na našim prostorima u slici i reči, Novi Bečej, 2000.

[18b] Jovanov, B. D. Dnevnik sećanja od detinjstva do penzionisanja, Novi Bečej, 1989.

[19b] Jovanov, B. D. Pripovetke o Kumanu i Kumančanima, Novi Bečej, 1998. [20b] Jovanov, B. D. Pripovetke iz mog kraja, Novi Bečej, 2001.

[21b] Končar Z. Uvek u borbi, Serija ''Hronika mesta'', Novi Sad, 1970. Tabački Lj.

[22b] Lazin, H. Z. Mali spomen na velikog glumca Lazu Telečkog, 1839-1873-2013, Kumane-Novi Sad, 2013.

[23b] Letić,D. Photo-epos of Kumane, Kumane, 2014.

[24b] Letić, D. Foto-ep o Kumanu, Kumane, 2014. Varadinac, R. M. Stančić, M., Caran, J.

[25b] Letić, D. Priče i slike iz Kumana, Kumane, 2015.

[26b] Letić, D. Fotomonografija Kumana - XX vek, I deo, Kumane, 2016.

[27b] Letić, D. Fotomonografija Kumana - XX vek, I I deo, Kumane, 2016.

[28b] Letić, D. Fotomonografija Kumana - XX vek, Kumane, 2016.

[29b] Letić, D. Fotografije i dokumenta zavišajnog kluba u Kumanu, Kumane, 2017.

[30b] Letić, D. Ikone pravoslavne crkve svetih Ahanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu - monografija, Kumane, 2016.

[31b] Letić, D. Elegija o beloj golubici i crnom pesku (prozna poetika), Kumane, 2016.

[32b] Letić, D. VIS LIRE - dah jedne mladosti, Kumane, 2017.

[33b] Letić, D. Album 2 - portreti i pejzaži, Kumane, 2019.

[34b] Letić, D. Folklor Kumana u slikam i povelјama, Kumane, 2019.

[35b] Letić, D. ed. Zapisi o Kumanu i njegovoj okolini, Kumane, 2016.

[36b] Letić, D. ed. Zbornik radova o Kumanu, Kumane, 2016.

[37b] Letić, D. Portreti i pejzaži, album 1, Kumane, 2016.

[38b] Stančić, M. Kumane, prošlost i sadašnjost, Kumane, 15. maj 1988. (redaktor, koautori: M. Bozokin, J. Stančić, Ž. Radin)

[39b] Tomić, M. Zov Slobode, Banatski kulturni centar, Novo Miloševo, 2014.

[40b] * * * * * Sto godina Adventističke crkve u Kumanu, 2007. Editori: R. Lazić-Bata, S. Đorđević, S. Lapadat, M. Stojković, B. Eremić

O gradu