Literatura

[1a] Mirković, A. S. Selo Kumane-nekoliko zrnaca iz istorije sela Kumana, Štamparija “Jovanović i Bogdanov”, Novi Sad, 1931.

[2a] Ognjanović, M. A. Stanje srpskih pravoslavnih škola u pojedinim mestima provincijalnog dela Tamiškog Banata 1716-1723. godine, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, knj. 3/1959. 258, Novi Sad, 1959.

[3a] Popović, J. Srbi u Banatu do kraja XVIII veka, Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti u Sr. Karlovcima (skr. ASANUK), PMA “A”, 231/1777., 125, Beograd, 1955.

[4a] Pecinjački, S. Pravoslavno-trivijalne škole na području Karlovačke mitropolije u 1772. godini, ASANUK, PMA “A”, 33/1797, (20-21), Beograd, 1969.

[5a] Pecinjački, S. Pravoslavno-trivijalne škole provincijalnog Banata u 1778. godini, Zbornik za istoriju, 13, (ASANUK, PMA “A”, 231/1777), 136, Novi Sad, 1976.

[6a] Kirilović, D. Srpske osnovne škole u Vojvodini u 18. veku (1740-1780) - Prilozi -, (kopija), Srpska manastirska štamparija, Sremski Karlovci, 1929. Založba mladinska knjiga, Ljubljana, 1989.

[7a] Kosovac, M. Srpska pravoslavna Mitropolija karlovačka, (Kopija, po podacima iz 1905. god., str. 327-328), Sremski Karlovci, 1910.

[8a] Stajić, V. VELIKOKIKINDSKI DIŠTRIKT 1776 - 1876. (reprint), Matica srpska, Novi Sad, 1950.

[ 9a] * * * * * * * Kriegsarchiv, HKR, Exp., 1771, No 34-43, F. 170 i No 34-44, F. 9. Wien, 1771.

[10a] * * * * * * * Državni arhiv Mađarske (DAM), C 69, Helytartanacs, Dep. schol. nationalum, F 5, P 73, Fol. 11-12, Budimpešta, 1789.

[11a] * * * * * * * Državni arhiv Mađarske, C 69, Helytartanacs, Dep. schol. nationalum, 1802, 21-194, F. 7, P 1, Fol. 15-16, Budimpešta, 1802.

[12a] * * * * * Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti u Sr. Karlovcima, (skr. ASANUK), PMA “A”, 33/1797., 125, Sremski Karlovci, 1969.

[13a] * * * * * * * https://sr.wikipedia.org/sr-Avram_Mrazović

[14a] * * * * * * * https://sr.wikipedia.org/sr-Dimitrije_Kirilović

[15a] * * * * * * * https://sr.wikipedia.org/sr-Đorđe_Natošević

O gradu