Literatura

[1a] Mirković, A. S. Selo Kumane-nekoliko zrnaca iz istorije sela Kumana, Štamparija “Jovanović i Bogdanov”, Novi Sad, 1931.

[2a] Ognjanović, M. A. Stanje srpskih pravoslavnih škola u pojedinim mestima provincijalnog dela Tamiškog Banata 1716-1723. godine, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, knj. 3/1959. 258, Novi Sad, 1959.

[3a] Popović, J. Srbi u Banatu do kraja XVIII veka, Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti u Sr. Karlovcima (skr. ASANUK), PMA “A”, 231/1777., 125, Beograd, 1955.

Register to read more ...