Snu slično

Sve mi to uvek liči na san. San koji traje od jutra do večeri i duže. Prepričavajući svoje snove jedna drugoj, ptice probude obale. Probude i reku... i skelu probude.

Jutro na skeli. Miriše mulj. Voda se povukla u korito. Teče, ali polako. I vazduh „stoji". Već se oseća dah jula. Ju­tro nagoveštava žegu. Reka neodoljivo privlači. Pod noga­ma osećam dno reke. Tvrda zemlja. Alasi i skeledžije znaju šta to znači. Procvetaće Tisa. Tisin cvet će iz reke i iz obala, koje su još u vodi, isplivati na površinu. Isplivaće, živeti trenutak-dva, produžiti vrstu, a zatim uginuti. Cvetaće do novog cvetanja kao sećanje.

Tisin cvet je sličan vilinom konjicu ili leptiru, a nije ni jedno ni drugo. Leti iznad vode, pari se, a zatim odlazi da bi došli drugi. To traje nekoliko dana i opet, kada nogama nađete dno reke, osetićete onu tvrdu zemlju, šupljikavu, u kojoj su larve. Tada alasi zabadaju u dno reke svoje „bage­re" i izvlače zemlju, drobe je i vade larve tisinog cveta, sa kojim će hvatati ribe do kasno u jesen.

Kad Tisa cveta to je praznik. Praznik za kupače, za alase, pa i za skeledžije. Skela plovi kroz mnoštvo cvetova koji lebde iznad zelene vode. Ljudi se čude i dive reci, dive se pri­rodi. Da ne moraju dalje, ostali bi da satima gledaju igru lep­tirova. Ipak, tu privilegiju imaju, kupači, skeledžije i putni­ci koji se na Tisi nađu kad Tisa cveta. I dugo, dugo se priča o putovanju skelom, tišinom svetu. Sve to ostaje dugo u čoveku kao nezaborav.

S večeri kad Sunce zalazi, čini se čoveku da sve to malo utihne, ali to je samo privid. Sve i dalje ključa nekoliko da­na i noći dok se sasvim ne izgubi.

Tek nakon cvetanja Tisa dobije pravu boju, zeleno-sivu, a takva boja ostaje sve do jeseni, do prvih vetrova. Sve dok katran ne počne da miriše, dok skeledžije ne obuku kabani­ce i ptice ne krenu put juga, onda se i ta boja izgubi, a Tisu prve kiše zamute.

Skela Banat i Bačku dodiruje, prenosi jutra večeri i put­nike. Prevozi sve dok vetar prvo opalo lišće podigne sa ze­mlje i ponese ga prema reci. Onda i skela dođe do daha do odmora. Il' se to, nama kupačima samo čini. Da li je to san, ili je samo snu slično? Sve jedno, nezaboravno je.