srenhu

Masovna streljanјa

Aleksandar Torđanski Bata, član MK SKOJa 1941. godineUkućani i rodbina uhapšenih rastrčali su se u nadi da će naići na čoveka koji će im pomoći.

Majka Šandora Tubića Posa potražila je spas u domu sveštenika Stevana Sekulića. Bila je javna tajna da pop održava prijatelјske veze s Rajtom i Špilerom. Popadija je od Pose primila čabar meda. Majka je preklinjala: »Samo da ga ne ubiju!«

Milorad Odžić, otac skojevca Slobodana, ispričao je ovoju nevolјu i svešteniku i predsedniku Đuriću. Međutim, spas je morao da traži dalјe. Primio ga je Špiler i otvoreno mu rekao:

»Vaš predsednik i sveštenik kažu da Slobodan negativno utiče na omladinu. Mi pravo da vam kažem nismo našli ništa naročito.«

Ukućani uhapšenih koristili su dolazak u Petrovgrad i da se sastanu sa svojima u zatvoru. Tu je trebalo i upornosti i strplјenja, a ponajviše sreće.

Majka Slobodana Odžića uspela je da joj odobre sastanak već posle nekoliko dana. Kako se sastanak održavao u grupi i to samo s po jednim policajcem, Slobodan je uspeo da kaže majci da će idućeg jutra ići kod lekara u grad i da ga sačeka na mostu. Sve je ispalo prema dogovoru. Slobodan je neprimetno spustio pisamce u korpu koju je majka nosila preko ruke. Pisamce je bilo za njegovu skojevsku grupu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci