Parlamentarni izbori 1925.

Nova Stančić, učesnik oktobarske revolucije, član KPJ od 1919. godine. Poslanički kandidat na listi NRPJ prilikom izbora 1925. godine.Parlamentarni izbori su održani 8. II 1925. godine. Komunisti u Kumanu su iskoristili predizbornu agitaciju za popularisanje svoga kandidata i stavova NRPJ. Rasturali su proglas Centralnog odbora u kome je stajalo: »Ne sme da padne ni jedan glas siromašnog selјaka za buržoaske partije i za one partije koje rade protiv interesa saveza radnika i selјaka.« Proglas poziva u borbu protiv apsolutizma oficirskih klika i reakcionarne srpske buržoazije, a za radničko-selјačku republikansku vlast, za ukidanje Zakona o zaštiti države, za slobodu štrajka i slobodu političkog i ekonomskog organizovanja radnika, protiv progona i interniranja radnika i za odbranu zaštitnog zakonodavstva.

Jovan Veselinov je, u vezi sa izborima, dobio od Josipa Bindera i drugih partijskih rukovodilaca u Zrenjaninu zadatak da rasturi veću količinu letaka u Kumanu i okolini. On i Ljuba Petrović razneli su proglase biciklima i time pojačali veze sa susednim selima, naročito sa Novim Bečejom.

Živa Gurjan, istaknuti partijski radnik, bio je u stalnoj vezi sa Jovanom Veselinovim i Novom Stančićem. Od njih je primao partijsku štampu i predavao im prikuplјenu članarinu i novčane priloge.

Vlast je zabranila Nezavisnoj radničkoj partiji da za agitaciju koristi političke zborove. Ali su zato radikali uveliko iskorišćavali monopol na slobodu zbora i agitacije. Na zborovima su »otvoreno pretili« upotrebom najbrutalnije sile, a proglašavali su za veleizdajnike sve one koji nisu uz radikale i uz njihovog prirepka Pribca (Pribićevića).

Na parlamentarne izbore buržoaske stranke izašle su sa kandidatima već poznatim sa prethodnih izbora. U okrugu Velika Kikinda — Zrenjanin, kome je pripadalo i Kumane, kandidat Demokratske stranke bio je dr Slavko Šećerov, Zemlј radničke Dimitrije Vujić, Radikalske dr Momčilo Ninčić.

Nosilac liste samostalnih demokrata i radikala disidenata bio je dr Miša Matić. Nedelјko Divac bio je nosilac liste socijaldemokrata, nemačke stranke Vilhelm Nojner, mađarske Imre Varabi i srpske Antonije Pop-Hristić. Na listi Republiaknske stranke bio je Milan Bogdanović, književnik iz Beograda. Nikola Kovačević, sekretar Oblasnog komiteta KPJ za VOJVODINU, bio je poslanički kandidat Republikanskog bloka radnika i selјaka, odnosno NRPJ koja je kroz ovaj blok ilegalno delovala sve do marta 1925. godine. Nјegov zamenik bio je Nova Stančić, polјoprivredni radnik iz Kumana. Čuvar njihove kutije u Kumanu bio je Dušan Tatić, krojački radnik i funkcioner mesne organizacije NRPJ.

U biračke spiskove Kumana bilo je za ove izbore upisano 1702 lica, od toga je glasalo 1152. Zemlјoradnička stranka dobila je 479 glasova, 310 radikali, a 183 radnička lista.

Izbori su održani pod terorom organa lokalnih vlasti, ali uzroci neuspeha bili su i nesuglasice oko kandidatskih lista u KPJ u Banatu. Te nesuglasice bile su posledica frakcijskih borbi.

Posle neuspeha na izborima, NRPJ je prestala i ilegalno da radi marta 1925. godine. Iako NRPJ nije mogla dugo da se održi, jer je to u stvari bio neuspeli pokušaj legalizovanja ilegalne KPJ, što je uvideo i tadašnji režim, ona je ipak odigrala važnu ulogu u razvitku KPJ i radničkog pokreta u periodu od 1923 — 1925. godine. U to vreme Kumane ima preko 40 članova KPJ i povezano je sa organizacijama u susednim mestima. Vezu održavaju Jovan Veselinov, Nova Stančić, Dušan Tatić i drugi, koji prenose partijsku štampu, ilegalnu literaturu i blokove za sakuplјanje članarine i dobrovolјnih priloga za KPJ. Rad organizacije NRPJ bio je zabranjen, ali je ostao njen organizator, ojačana i obnovlјena KPJ. Posle zabrane NRP, organizacija KPJ u Kumanu radi ilegalno, direktive i partijski materijal prima od partijskih i sindikalnih funkcionera iz Zrenjanina Nikole Bišofa, Andrije Mihajlovića i drugih.

Sadržaj

O gradu