Parlamentarni izbori 1925.

Nova Stančić, učesnik oktobarske revolucije, član KPJ od 1919. godine. Poslanički kandidat na listi NRPJ prilikom izbora 1925. godine.Parlamentarni izbori su održani 8. II 1925. godine. Komunisti u Kumanu su iskoristili predizbornu agitaciju za popularisanje svoga kandidata i stavova NRPJ. Rasturali su proglas Centralnog odbora u kome je stajalo: »Ne sme da padne ni jedan glas siromašnog selјaka za buržoaske partije i za one partije koje rade protiv interesa saveza radnika i selјaka.« Proglas poziva u borbu protiv apsolutizma oficirskih klika i reakcionarne srpske buržoazije, a za radničko-selјačku republikansku vlast, za ukidanje Zakona o zaštiti države, za slobodu štrajka i slobodu političkog i ekonomskog organizovanja radnika, protiv progona i interniranja radnika i za odbranu zaštitnog zakonodavstva.

Jovan Veselinov je, u vezi sa izborima, dobio od Josipa Bindera i drugih partijskih rukovodilaca u Zrenjaninu zadatak da rasturi veću količinu letaka u Kumanu i okolini. On i Ljuba Petrović razneli su proglase biciklima i time pojačali veze sa susednim selima, naročito sa Novim Bečejom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci

sr SR en EN hu HU

Kontakt

060 013 01 01
salevidak@gmail.com

Pišite nam