Kumane u revoluciji 1848. godine

Kumane u revoluciji 1848. godine

Revolucionarni događaji 1848. godine imali su snažan odjek i u Velikokikindskom dištriktu u kome je zbog nerešenog agrarnog i nacionalnog pitanja izbio antifeudalni agrarni pokret selјačkih masa. Do krvavog sukoba između pobunjenih srpskih selјaka i vojske došlo je prvo u Kikindi 24. aprila. Povod za sukob i borbu bilo je isticanje mađarske zastave, koju je omladina spalila i kao simbol slobode postavila srpsku trobojku. Značajnu ulogu u tim događajima imao je student Đorđe Radak, drug Svetozara Miletića. On je vodio agitaciju u duhu liberalne građanske omladine pod parolom nacionalne i građanske slobode, što su pobunjeni selјaci prihvatili, ali su u svojim zahtevima bili revolucionarniji i tražili podelu veleposedničke zemlјe i potpunu likvidaciju feudalizma. Oni su zbacili organe feudalne dištriktske vlasti, koja ih je ugnjetavala i počeli borbu pod parolom: »Potucite gospodu Mađare i Nemce« da bi se zatim okrenuli i protiv srpske gospode. Revolucionarni pokret ubrzo je zahvatio mnoga obližnja sela. Naoružani selјaci iz Kumana, kao i selјaci iz ostalih sela, pritekli su u pomoć Kikinđanima. Svetili su se eksploatatorima rušenjem salaša na iberlandskoj zemlјi, palјenjem sena i slame, sečom vinograda, voćnjaka i slično.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci

sr SR en EN hu HU

Kontakt

060 013 01 01
salevidak@gmail.com

Pišite nam