Počinju da drhte vrbe

I nema više kupača na Tisi,

počinju da drhte vrbe.

 

Obala stoji pusta ...

 

Kamen i voda se još samo ljube.

 

Čekam, a sve mi govori da više neće biti leta.

Vetar sve češće povisi glas.

 

Tvoj lik u mojim očima zapljusne seta...

ili ga zamagli nerazumni talas.

 

I nema više kupača na Tisi,

počinju da drhte vrbe.

 

Obala stoji pusta ...

 

Kamen i voda se još samo ljube.