Mudrost

Izraste divno drvo

u nekoj prelepoj šumi.

 

Zadivi mu se običan čovek,

umetnik i kralj.

 

A, onda dođu

neki "mudraci":

 

umesto trave posade beton,

umesto krošnje ostave panj.