Mali prgavi dečak

Prolazio je mojom ulicom

i uvek žmirkao na jedno oko.

 

Mali prgavi dečak...

 

Nije umeo da mrzi.

 

A voleo je u sebi duboko

sve što su voleli drugi.

 

U istom gradu živeli su ljudi,

koji nisu umeli da vole

kao dečak,

koji je prolazeći mojom ulicom

uvek žmirkao na jedno oko.