Ljutovo

Sve je to sada

samo san,

Ljutovo plavo

kao lan.

 

Ka Tisi teče

peščani drum,

Elekov čamac

ljubavi pun.

 

Vinograd neki

ponudi grozd,

Tamarin pogled

prhnu k'o drozd.

 

Jedne jeseni

tako, u šali,

sa Ljutovom se

i mi rastali.

 

Leto jedno je

tako htelo

sve naše đačko

da bude zrelo.

 

A kažu čamac

i jesen žuta -

Tamara i danas

Ljutovom luta