Leptir

Dvaput smo se sreli:

kad je jul prelet'o,

povetarcu sličan

 

i kad je osvan'o

u senu novembra,

tih i nepomičan.