Kupine

Tisa prva vidi,

ko zna zašto ona?

To što za nas, uvek,

nevidljivo bude.

 

Tisa prva vidi

tu rumenu slutnju

kad kupine mlade

počinju da rude.