Toksičnost i mehanizam toksičnosti

Toksičnost je relativno svojstvo koje se odnosi na potencijal hemijske supstance da izazove negativan efekat na živi organizam i funkcija je koncentracije, sastava/osobina toksične supstance kojoj je organizam izložen i vremena ekspozicije.

Register to read more ...