Teški metali u rečnim ekosistemima

Reke predstavljaju najsloženije akvatične sisteme, kad je reć o transportu i interakcijama mikroelemenata i teških metala. Veliki odnos površine i zapremine reke, uslovljava niz složenih fizičko-hemijskih i bioloških procesa. Najintenzivnije promene u rečnoj vodi odigravaju se prilikom mešanja sa pritokama, čije vode mogu biti potpuno različitog hemijskog sastava što uslovljava mnogobrojne fizičko-hemijskih promene. Svaka reka posle nekoliko dana ili nedelja, u potpunosti izmeni svoju celokupnu vodenu masu.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci

sr SR en EN hu HU

Kontakt

060 013 01 01
salevidak@gmail.com

Pišite nam