Tibor Nađ

Tibor NađRođen 1952. godine u Novom Bečeju.

Završio primenjenu umetnost u Novom Sadu 1973. godine.

Bavi se slikarstvom, industrijskim dizajnom i unikatnom keramikom.

Slika od svoje najranije mladosti šta nastavlja i posle svog usmerenja kao dizajnera. Slikanje mu je jedna vrsta duhovne afirmacije, životna potreba, jer mu je dizajn čista crtačka apstrakcija, pusta igra aktivnih sila plastike mase u naponu.  To ga ne zadovoljava. Čista forma za njega nije sposobna da izrazi niti romantiku duševnih eksplozija niti etos moralnih sudova. Uzalud ćemo tražiti period u njegovom stvaralaštvu u kojem bi se bavio enformelom, konstruktivizmom ili ma kojim od izama ove vrste, a koji postoji kod svakog, bar u jednom delu stvaranja njegove generacije. Za njega slikarstvo predstavlja uvek sliku u najklasičnijem smislu, a ne objekt ili konstrukciju.

Kada smo pre nekoliko godina gledali na istom ovom mestu izložbu ovog slikara, videli smo jednu homogenost u složenosti asimilovanog stila, koji nas je samo onda doveo u nedoumicu kada nam je do svesti doprla činjenica slikareve mladosti i kratkoća vremena životnog i radnog iskustva. Bila je to jedna ličnost, jedan čovek, jedan slikar, pomalo setan ali svakako suviše ozbiljan za svoje godine: suviše tmuran u načinu svog izražavanja: čak i u svojim svetlim tonovima taman, uvek naoblačen i kad se radovao sunčevoj svetlosti.

Međutim ove slike pred nama, ako ne bi znali o kome se radi i da se radi o stvaralaštvu od samo nekoliko godina, mogli bi zameniti ovu izložbu sa nekom retrospektivom koja se lako da podeliti na određene etape i periode razvoja, kao što su period psihološkog portreta, period ekspresionizma, period nadrealizma, hiperrealizam pa sve do nove figuracije. Velika raznolikost u načinu izražavanja i u sadržaju onog što se označuje, ako se pomno razmotri, vidi se ipak da nije produkt traženja sebe samog u nekoj vrsti eksperimenata, već rezultat slojevitosti umetničkog izražavanja bogatog duha koji želi i ima mnogo toga da kaže, da je pun misli i osećanja i da ova šarolikost izvire iz njega istovremeno, paralelno sa drugim, kao što se takva raznovrsnost odvija i u samoj praiskonskoj prirodi koja ne trpi jednoličnost.

I u njemu, kao i u prirodi, sve ovo odigrava se u isto vreme, svi ovi tokovi protiču paralelno; kad se vide i sagledavaju sakupljeni na jednom mestu, slika do slike ili jedna preko puta drugoj, kada se sa lakoćom daju upoređivati jedna sa drugom, vidimo da je to odraz jedne jedinstvene erupcije kao nekog vulkana. Eksploziija, a taj zamah skriva svaka pa na oko i najmirnija slika ove izložbe, koja se odvija, izbacuje iz kratera istovremeno nemiran plamen, neuobličeno kamenje kao i mirno plivajuću usijanu lavu nad kojom se samo vazduh treperi.

Ono što nam sugerišu ove slike, a šta nam i sam autor kaže i odaje, kad o njiima govori sa nama svesno uobličeno u rečima ili samo sa linijama tj. bojom, kada kazuje svoje misli ili govori o svojim osećanjima u odnosu na svet koji ga okružuje i koji on pretače u svoje slike, to je ono veliko poštenje i neizmerna iskrenost i spontanost u prilaženju svakom predmetu. Izbegava se svaka teatralnost ili lažni efekat, odbacuje se svesno svaka dopadljivost kako u odnosu na promatrača slike, tako u odnosu onog ko je na slici, pa i u odnosu na samog autora. Kad se radi o pejsažu, to je lični pejsaž, sviđalo se ili ne posmatrču, ako je to portret, to je i lični portret slikara bez obzira da li seba na isti način vidi onaj ko je naslikan. Najočitije se to vidi na njegovim duplim portretima, ili žanr slikama u vidu pejsaža. Svaka je slika na svoj način i u svoj svojoj raznolikosti uvek lični stav slikara prema onom što slika, lični stav i prema samoj umetnosti: eksplozivan zamah jedne velike, u biti romantične duše, koja veruje i svetu i sebi, koja veruje u pobedu dobrog nad zlim.

 

Vidi galeriju

 

Povezani članci