Sto godina Zemljoradničke Zadruge 'Vranjevo' u Novom Bečeju: Istorija i nasleđe

Otkrijte bogatu i raznoliku prošlost Zemljoradničke Zadruge 'Vranjevo' u Novom Bečeju kroz stogodišnje iskustvo zajednice koja je oblikovala ruralnu ekonomiju. Pročitajte o njenom osnivanju, promenama kroz vreme, izazovima i dostignućima, te o tome kako je uticala na život i rad seljaka. Saznajte više o značajnim događajima, ličnostima i dokumentima koji svedoče o njenom neprocenjivom nasleđu koje i danas oblikuje lokalnu zajednicu. Ova kolekcija tekstova pruža uvid u trajnu predanost zadrugara, njihov doprinos ruralnom razvoju i trajnu vrednost Zadruge 'Vranjevo' u Novom Bečeju.

Predgovor

Predgovor

Knjiga koja se nalazi pred vama objavlјena je povodom stogodišnjice Zemlјoradničke zadruge „Vranjevo“. Zadruga je osnovana u vreme kada su i mnoge druge zadruge osnivane sa jednim cilјem, a to je da se pobolјša ekonomski položaj sela i selјaka, da se unapredi i ratarska i stočarska proizvodnja, ali i da se uz pomoć zadruga olakša trgovina i pobolјša plasman agrarnih proizvoda, jer se spoznalo da usitnjeni posedi i pojedinačno nastupanje na tržištu ne doprinose bolјitku seoskog živlјa. U vreme razvijenog kapitalizma i ukrupnjavanja industrijske proizvodnje, samim tim i koncentracije moći i kapitala u rukama manjine, većina je bila prisilјena da potraži pravilan odgovor na takvo stanje stvari i da osmisli način samoorganizacije koja bi omogućila prosperitet i lagodniji život onima koji kapital ili nisu imali uopšte, ili ga nisu imali u dovolјnoj meri. Zadruge su bile i ostale jedan od odgovora samostalnih polјoprivrednih proizvođača na takve zahteve tržišta.

Vranjevo, odnosno Arača, potom Vološinovo, istorijski su nazivi naselјa koje danas čine deo naselјenog mesta Novi Bečej. Zemlјoradnička zadruga koja je osnovana pod nazivom Srpska selјačka zadruga u Araču tokom proteklih sto godina menjala je naziv, ali suština je uvek bila ista - pomoći selјaku da se udružen i sa zajedničkim interesom i cilјem lakše izbori sa tržišnom utakmicom u kojoj se hteo to ili ne nalazio od momenta kada je započinjao svoju samostalnu polјoprivrednu proizvodnju. Svako koga interesuje istorija Zemlјoradničke zadruge „Vranjeno" naći će na stranicama koje slede osnovne podatke o tome kako i kada je zadruga nastala, ko ju je osnonao, kako je funkcionisala pred rat, između dva rata, u posleratnom periodu i do danas.

Ono što je važno odmah reći je da su zadruga i zadrugarstvo u ovim krajevima imali tu sreću, ili nesreću, da su delile sudbinu ostalih privrednih grana i prolazile kroz različite mene i promene s obzirom na agrarnu politiku koja je vođena u različitim držanama sa različitim državnim i političkim uređenjem, a što je opet uticalo i na efikasnost, pojavni oblik i uređenje samih zadruga.

U svečanim prigodama kao što je ova, valјa se opomenuti prethodnika, valja odati počast najzaslužnijima, a svakako ćemo se osvrnuti i na najstarija dokumenta koja svedoče o imenima onih koji su videli najdalјe i najbolje. Iz njihovog pregnuća i iz njihove želјe da se ide napred nastala je i ova institucija koja ove godina s ponosom može da stane u red onih koji su preživeli prvih sto godina.

Svim zadrugarima koji su deo ove Zadruge, onima koji su to bili i onima koji će to tek postati, želimo dug, uspešan i plodotvoran rad i da sa ponosom proslave ovaj značajan jubilej.

Related Articles

Ilija Koledin 1930.-1996.

Dok jednom ne smrkne drugom ne svane

Dok jednom ne smrkne drugom ne svane

Čuvari seoskog stada

Čuvari seoskog stada