Opština Novi Bečej: Geografska monografija sa prikazom prirodnih karakteristika, stanovništva, privrede i naselja

Istražite duboko ukorijenjene prirodne čari i ekonomske potencijale Opštine Novi Bečej kroz sveobuhvatnu geografsku monografiju. Upoznajte se sa fascinantnim aspektima reljefa, geologije, klime, voda, biljnog i životinjskog sveta, dok istovremeno istražujete živopisna naselja i raznovrsnu privredu. Ova informativna knjiga pruža dragocen uvid u bogatstvo jedinstvenog vojvođanskog kraja, nudeći širok spektar informacija korisnih za obrazovanje, regionalno planiranje i očuvanje lokalnog identiteta.

Predgovor

Višegodišnjom saradnjom Instituta za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu sa Samoupravnom interesnom zajednicom za naučni rad SAP Vojvodine ostvaruje se izrada geografskih monografija vojvođanskih opština. Na ovom veoma značajnom poslu radi tim geografa — naučnih radnika iz Vojvodine. U svakoj od studija daje se prikaz prirodnih karakteristika i privrede određene opštine. Geografska monografija Novog Bečeja predstavlja skroman doprinos ovoj seriji naučnih radova, koja će, po završetku celog projekta, odnosno posle obrade svih opština u našoj Pokrajini, imati višestruk značaj.

Geografska studija novobečejske opštine ima dva dela. U prvom delu, pored geografskog položaja, prikazane su prirodne karakteristike kraja (reljef, geološki i pedološki sastav, klima, vode, biljni i životinjski svet), stanovništvo i privreda, a u drugom delu — naselja u opštini. Zahvaljujući ovakvim sadržajima, knjiga može imati veoma raznovrsnu primenu. Nastavnicima i starijim učenicima ona može korisno poslužiti u procesu upoznavanja prirodnih i privrednih karakteristika opštine, odnosno užeg zavičaja. Knjiga je prikladnim stilom i sadržajima namenjena čitaocima različitog uzrasta i obrazovnog nivoa. Pojedini njeni delovi mogu korisno poslužiti i regionalnom prostomom planiranju novobečejske subregije, u iznalaženju mogućnosti svestranijeg i adekvatnijeg korišćenja prirodnih uslova koje ovaj kraj pruža za razvoj određenih privrednih grana. Njeni sadržaji mogu naći svoju primenu i u opštenarodnoj odbrani opštine i pojedinih njenih naselja. Napokon, ova knjiga može poslužiti i kao prikladan poklon najboljim učenicima i radnicima na teritoriji opštine, i svima onima koji dolaze u ovu komunu kao poslovni partneri i saradnici.

U višegodišnjem radu na prikupljanju podataka i najraznovrsnijeg dokumentacionog materijala naišao sam na svesrdnu pomoć Skupštine opštine, svih radnih organizacija i institucija, i mnogih pojedinaca. Stoga koristim priliku da se svima, za sve učinjeno, iskreno i toplo zahvalim. Posebno se zahvaljujem najbližim saradnicima u ovom poslu, mojim kolegama profesorima Savi Glavaškom i Radoslavu Stojšin, te ekonomisti Stevanu Škrbiću. Izuzetno sam zahvalan recenzentima koji su rad pregledali i dali veoma korisne savete za njegovo poboljšanje. Na kraju, zahvalan sam Samoupravnoj interesnoj zajednici za naučni rad Vojvodine i Skupštini opštine Novi Bečej, koje su finansirale ovaj rad i omogućile njegovo štampanje.

Related Articles