Karme

Bez ičega se rodio

Bio sasvim mali

Ubrzo ustanovio

Da mu svašta fali.

 

U bedi je odrastao

Na jelu sa lukom

U ljudinu je stasao

Sticao je s mukom

 

Babo kvasca ostavio

On dodao brašno

Nebo obilno zalilo

Poraslo je strašno.

 

Iz koristi se ženio

Duplir'o imanje

Pa naslednika dobio

Kupio mu zvanje.

 

A pohlepa je narasla

Hteo sve za sebe

Samo njemu da je masla

Ostale ko jebe.

 

Kad je dušu isprdio

U zemlju ga bacili

Golog k'o što se rodio

Nisu ga žalili.

 

Potomak je proćerdao

Veliki imetak

Pre no što je prosvirao

Sam kroz glavu metak.

 

Prodao je zadnje svoje

K'o poslednji slepac

Mladom momku koje mu je

Otac dao kvasac.

 

Babo kvasca ostavio

On dodao brašno

Nebo obilno zalilo

Poraslo je. Strašno!

Sadržaj

Da li ste znali...

da se sušara lekovitog bilja »Alkaloid« nalazila na današnjem mestu upravne zgrade Polet Nexe grupa sve do kraja  sedamdesetih godina XX veka?