Period od 1963-1995. godine

Do 1978. godine postoji jedna vodoprivredna organizacija na ovom području, a to je Vodoprivredna organizacija Gornji Banat, sa sedištem u Kikindi, a posle 1978. godine i Vodoprivredna organizacija Osnovna kanalska mreža (OKM) u Novom Sadu. Obe su imale svoje radne jedinice u Novom Bečeju, koje su najpre preuzimale izgrađene objekte osnovne kanalske mreže a kasnije vodile brigu o njima kroz održavanje i regulisanje režima voda u njima.

Inž. Nikola Mirkov, idejni tvorac Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav

Značaj 1963. godine ogleda se, pre svega, u zahtevu za jedinstvenim rešavanjem vodoprivrednih problema na području Bačke i Banata a kasnije i Srema. Takvo opredeljenje dovodi do pripajanja vodnih zajednica Direkciji za izgradnju hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, sa sedištem u Novom Sadu.

Na pitanje šta je Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, može se dati sledeći odgovor: Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav predstavlja jedan od najvećih čovekovih poduhvata i po svojim mnogostrukim namenama jedinstven je u svetu. Vode Hidrosistema imaju široku namenu počev od odvodnjavanja, zaštite od velikih voda, navodnjavanja, ribarstva, snabdevanja industrije vodom, prihvatanje upotrebljenih voda, plovidbe, šumarstva, turizma i rekreacije i korišćenja hidroenergetskog potencijala.

U tehničkom smislu Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav čini splet velikih kanala kojima su ispresecana polja Bačke i Banata i oni zajedno sa hidroobjektima čine osnovnu kanalsku mrežu (OKM). Na ove kanale nadovezuju se detaljni kanali, tj. lokalni sistemi za odvodnjavanje i navodnjavanje.

Koncepcijski značaj Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav ogleda se u tome da su glavni kanali postavljeni po trasi najnižih terena ušli u pod- zemne vode i na taj način su stvoreni široki i duboki prijemnici koji omogućuju odvođenje površinskih voda gravitacijom (slobodnim padom). Osim toga osnovni kanali postavljeni su dosta gusto tako da se znatno skraćuju dužine glavnih lokalnih kanala za odvodnjavanje, što poboljšava uslove odvodnjavanja.

U novim uslovima privređivanja u okviru Hidrosistema Dunav-Tisa- Dunav sada se nalaze, kako je to već rečeno:

- vodoprivredna organizacija „Gornji Banat”, Kikinda (1963-1995.) i

- vodoprivredna organizacija „Osnovna kanalska mreža”, Novi Sad (1978-1995).

Počev od 1978. godine ove dve vodoprivredne organizacije se delimično poklapaju iako im je globalna poslovna politika zajednička.

U daljem izlaganju sledi razvojni putobevodoprivredneorganizacije sve do naših dana.

Tags:

Da li ste znali...

da je prvo košarkaško igralište izgrađeno u dvorištu Osnovne škole „Miloje Čiplić“ 1947. godine a imalo je i svoje osvetljenje?

O gradu