srenhu

Iz recenzije

Još pre samo oko 150 godina veći deo prostrane vojvođanske ravnice bio je prekriven močvarama, baruštinama, trsticima i vrbacima. Nakon topljenja snega ili za vreme obilnih kiša, ogromne vodene mase slivale su se sa prostranih alpskih, karpatskih i dinarskih masiva u Panonsku niziju plitko usečenim koritima Dunava, Tise, Save i banatskih vodotoka, iz kojih se voda izlivala daleko u unutrašnjost, zadržavajući se tu više meseci, pa i tokom cele godine.

Vasa Popović, građ. inž. i dipl. ek. org.

Vremenom, moćnim nasipima onemogućeno je nekontrolisano razlivanje reka u vreme povodnja, značajnim melioracionim radovima močvarno zemljište postepeno je pretvarano u obradive poljoprivredne površine sa uredjenim vodnim režimom, a izgradnjom Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav izvršeno je osnovno višenamensko uređenje voda.

O tako bogatoj prošlosti vodoprivrede postoji brojna dokumentacija: projekti, izveštaji, fotografije i dr., ali je malo Ijudi koji su nalazili vremena da o njoj pišu.

Vasa Popović je jedan od retkih inženjera, koji je, pored izvanrednog stručnog doprinosa koji je dao razvoju vodoprivrede, smogao snage da sakupi mnogobrojnu građu, da je sistematizuje i hronološkim redom predstavi na jedan stručan i istovremeno pripovedački način.

Čitalac knjige stiče saznanje o vrstama vodoprivrednih problema koji su u prošlosti rešavani, o hidrotehničkim rešenjima, o raznim parametrima vodnog režima, o razvoju tehnike i tehnologije, o organizaciji vodoprivrede, o odbranama od poplava i mnogim drugim interesantnim detaljima.

Pisana na jedan ležeran način, običnim rečima, ilustrovana mnogobrojnim fotografijama i kartama, knjiga je namenjena prvenstveno širokoj čitalačkoj publici a isto tako predstavlja dragoceni prilog stručnoj literaturi za sadašnju i buduće generacije vodoprivrednih stručnjaka.

Povezani članci