Služba za opšte, pravne i finansijsko-računovodstvene poslove

Ustanova sa mnogo korisnika i zaposlenih, kao i obilјem najraznovrsnijih i odgovornih zadataka mora da ima odgovarajuću pravnu i finansijsko-računovodstvenu službu, koja brine da se sve odvija u pravnim i zakonskim okvirima i u skladu sa domaćinskom poslovanjem.

Na samim počecima rada Ustanove svi administrativni poslovi su bili objedinjeni, a obavlјali su ih honorarni radnici. Prvi računovođa je bila Ana Vlaškalin. Od marta 1962. godine zapošlјava se Dragolјub Vrebalov, najpre kao administrativni radnik, a zatim kao sekretar. Ubrzo je imenovan za šefa računovodstva, što je i ostao sve do odlaska u penziju 1996. godine. Vrebalov je među prvima imao sertifikat računovodstvenog radnika, ujedno je i osnivač prve sindikalne organizacije u Domu.

Vrebalov je bio jedini administrativni radnik u Domu, sve do 1970. godine, kada je kao higijeničar-administrativni radnik zaposlena Sofija Trifunac. Poslove materijalnog knjigovođe obavlјala je sve do odlaska u prevremenu penziju 1996. godine.

Godine 1974. poslove administrativnog službenika i sekretara preuzeo je Branimir Lisičin. Služba je bila kompletirana 1978. godine, dolaskom Slavice Arsenov, angažovane na poslovima administrativnog službenika i Branke Ivančev, na radno mesto blagajnika. Ivančev je kao uzorna radnica, uvek spremna da podeli i prenese svoje bogato iskustvo, postala v. d. šefa računovodstva, za vreme dok je Vrebalov vršio funkciju u Veću sindikata.

Kao blagajnik i obračunski radnik, 1986. godine u službu je stupila Veronika Oroslamoš. Obavlјala je i druge poslove vezane za finansijsko i materijalno knjigovodstvo, a 1996. postaje šef računovodstva, što je i danas.

Vremenom su administrativni poslovi u oblasti socijalne zaštite i pravni poslovi postali složeniji, naročito u oblasti pravne regulative. Stoga, 1992. godine, Ustanova dobija prvog diplomiranog pravnika - Gordanu Glavaški, na poslovima sekretara. Njenim odlaskom u penziju, od decembra 2014. godine, poslove pravnika obavlјa Ivana Cvejin.

Devedesetih godina u ovu službu dolaze Valerija Berta i Nada Džigurski. Berta je primlјena kao administrativni radnik, zatim je radila blagajničke poslove, a od 2001. godine do danas je knjigovođa. Džigurski je sve vreme obavlјala poslove administrativnog radnika, do odlaska u penziju 2016. godine.

U narednoj deceniji se zapošlјavaju Slađana Milankov kao blagajnik i knjigovođa i Zorka Pištinjat kao blagajnik, do penzionisanja 2012. godine.

Među poslednjima u Službu za finansijsko-računovodstvene poslove stupila je Olivera Perić, 2013. godine. Raspoređena je na radno mesto blagajnika, što obavlјa i danas.

Kako se Dom razvijao, preuređivao i menjao izgled i ovaj njegov sektor je pratio taj trend, zadržavajući dobru radnu atmosferu i negujući dobre kolegijalne odnose. Tokom 2010. godine računovodstveno-administrativna služba se preselila u nove, renovirane prostorije.

Krajem XX veka sve značajniji postaju informaciono-tehnički poslovi. Nekadašnje table za ručno knjiženje, vođenje glavne knjige i pomoćnih knjiga, materijalno knjigovodstvo, ručno popunjavanje obrazaca i dokumenata, obračun zarada, kucanje beskonačnih traka zbog sopstvene kontrole i kontrole od strane ostalih finansijskih institucija, odlazak u tadašnju službu društvenog knjigovodstva, poresku upravu i ostale institucije, zamenjeni su savremenijim metodama i računarskom tehnologijom, koje su ovaj posao učinile efikasnijim, jednostavnijim i isplativijim.

To je, istovremeno, zahtevalo edukaciju i osposobljavanje radnika za rad na poslovima računovodstva tj. sa kompjuterskim programima za tu namenu, ali i u svim drugim segmentima poslovanja Ustanove, uklјučujući i računarske programe za socijalni rad, zdravstvo i pravnu službu.

Do 1999. godine Dom je posedovao jedan server, sa dve radne stanice i još dva odvojena računara. Krajem iste godine nabavlјeno je petnaestak novih radnih stanica i server. Projektovana je i uvedena nova lokalna računurska mreža. Uveden je dial-up internet i nabavlјen nov softver za računovodstvo i socijalni rad. Tokom 2002. ustanova je napravila internet sajt i od tada je prisutna u virtuelnom prostoru, najpre na adresi www.gcnb.rs, da bi kasnije prešla na u sadašnju adresu – www.domsvoc.rs. Tokom godina računarska meža je rasla u skladu sa potrebama poslovanja. Dial-up konekcija ustupila je mesto WI-FI-u, a zatim ADSL-u. ADSL konekcije postoje na svim odelјenjima, a u upravnoj zgradi i na prvom odelјenju ustanovlјena je i optička veza. Na svim odelјenjima je uveden video nadzor. U tu svrhu su najpre korišćeni računari kao DVR uređaji, da bi kasnije bili zamenjeni namenskim DVR uređajima. Uvedena je i elektronska evidencija radnog vremena. Računarska mreža danas ima preko 30 radnih stanica.

Na ovim poslovima je u Domu 1999. godine, počeo da radi Dimitrije Šijan. Stupio je na posao kao stručni saradnik za informatiku; danas obavlјa poslove projektovanja, implementacije i održavanja računarske mreže, administriranja i održavanja računarskih sistema, projektovanje i razvoj softverskih rešenja. Takođe sprovodi obuku i pruža tehničku podršku svim zaposlenima.

Stupanjem na snagu Zakona o bezbednosti i zdravlјu na radu, 2008. godine, ukazala se potreba za licem koji će obavlјati te poslove i ovaj segment delatnosti podići na viši nivo. Doškolovavanjem i položenim stručnim ispitom na to mesto je postavlјena Suzana Slavulј. Zadatak ove službe je da svakodnevno obilazi odelјenja i u slučaju pronalaska nekih nepravilnosti, ili na osnovu prijave radnika, nastoji da se one otklone u što kraćem roku. Obezbeđuje zaštitnu odeću i obuću, sprovodi redovnu obuku zaposlenih, u skladu sa Zakonom, vodi evedencije i zakazuje sanitarne preglede zaposlenih ako služba to zahteva. Od 2009. godine Suzana Slavulj je i referent protivpožarne zaštite.

O gradu