Ikonostas i zidne kompozicije crkve gospodnje VIII

Hristos i SamarjankaHristos i Samarjanka i Hristos i Samarjanka je, takođe, delo Stevana Aleksića, (na njoj je potpis slikara). Veoma topao kolorit, ali je nažalost slika prilično oštećena. U koncepcijskom i vizuelnom smislu u potpunosti se uklapa sa prethodnim delima Nikole Aleksića iz 1854/55.

Ikone na zidovima ovalne tavanice na južnom (desnom) delu broda crkve: U ovim ostalim su scene: Solomon deli pravdu, U drugom konkavnom traveju je Izbavlјenje Petra iz tamnice i u trećem Mironosice na grobu Hristovom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci

sr SR en EN hu HU

Kontakt

060 013 01 01
salevidak@gmail.com

Pišite nam