Ikonostas i zidne kompozicije crkve gospodnje V

Scene stradanjaIII zona - scene stradanja, s leva na desno. Druga zona se završava u sredini i sa strane su tri velika polukružna zabata između kojih je arhitrav. Nad srednjem je scena skidanje Hrista sa krsta, a iznad toga raspeće i Bogorodica sa Jovanom Bogoslovom. Nad druga dva bočna regiona je po jedna velika, široka vaza sa dve drške. Vaze su bele ukrašene zlatnim listovima, i u njima su zlatni buketi cveća. Od polukružnih zabata polaze mali svodovi, poduprti sa strane vitkim korintskim stubovima, ukrašeni na profilima gejsipodama, jonskim kimom, ornamentisanim frizom a na potrbušju luka rozetama. Na arhitravu leže osam visokih, ovalnih medalјona, iznad kojih se nalaze još četiri. U svima su prikazane i levo i desno scene Hristovog stradanja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci

sr SR en EN hu HU

Kontakt

060 013 01 01
salevidak@gmail.com

Pišite nam