Pravoslavna crkva u Kumanu

Pravoslavna crkva u Kumanu

“Crkva naša, svetih Arhanđela Mihaila i Gavrila, i po svojoj arhitektonskoj izradi i lepoti zauzima jedno od uglednijih mesta među svojim sestrama slavnog nekad veliko-kikindskog dištrikta.” pisao je, između ostalog, prota Stevan Mirković u članku “Opis mesta Kumana” u Srpskom velikokikindskom kalendaru iz 1899. godine.

Pravoslavni hram u starom selu Šanac Kuman: Staro Kumane (zvalo se nekada Šanac Kuman) se prostiralo na uzvišenim gredama nad Malim i Velikim ritom u blizini reke Tise. Prema poznatom Pećkom katastigu iz 1660. god., u Kumanu su popovi i meštani davali značajne priloge za Pećku patrijaršiju. Možemo da pretpostavimo da je i u XVII veku u Kumanu postojala nekakva bogomolјa. Nakon mnogih seoba i stradanja naroda, činilo se da su se naši daleki preci konačno “skrasili“, kada su 1751-52. dolazeći iz Podunavlјa, Potisja i Pomorišja naselili staro selo.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci

sr SR en EN hu HU

Kontakt

060 013 01 01
salevidak@gmail.com

Pišite nam