Paulina Pava Sudarski

(1914 - 1943)

Povodom 100 godišnjice rođenja naše akademske slikarke

Pulina Pava Sudarski rođena je 12. jula 1914. godine na dan venčanja svojih roditelja Relje Sudarski1 – trgovca (od oca Radovana i majke Leposave Kovačev) i Jovanke Kovačev2 (od oca Atanasije Kovačev i majke Juliane Perin). U nekom vremenu između jula 1914. i 1916. godine Relja biva regrutovan u Veliki rat. Po završetku Prvog svetskog rata se nije vratio kući te je proglašen nestalim. Njegova smrt je ubeležena (kao 08.01.1917. godina) na osnovu pravosnažne odluke Kraljevskog Sreskog suda u Novom Bečeju Br. Pr. 1665/2-1925/2937/25 nestao u ratu3.

Paulina Pava Sudarski

Paulinina majka Jovanka se između dva svetska rata, a najverovatnije posle 1925. godine, u Beogradu upoznaje sa Vladimirom Vrbaškim, fabrikantom košulja za koga se i udaje4.  Vrbaški je prihvatio Pavu, starao se o njoj i iškolovao je, da bi po završetku školovanja postala akademska slikarka. Posle studijskog putovanja po Italiji i drugim evropskim državama, vraća se u domovinu da bi predavala likovnu umetnost u nekoliko škola Kraljevine Jugoslavije.

Po izbijanju Drugog svetskog rata priključuje se partizanskom pokretu. Paulina Pava Sudarski je poginula 13. juna 1943. godine sa grupom od sedam bolničarki koje su pratile teške ranjenike sa Sutjeske. Poginula je na istom mestu na kojem je poginuo i legendarni heroj Sava Kovačević. O herojskom držanju i smrti Pauline govori i Bilten Crne Gore iz 1943. godine5. Proglašena je umrlim rešenjem Opštinskog Suda u Cetinju Br. R – 129/63 od 22.12.1964. godine i kao dan smrti ustanovljeno je 15. Maj 1945. godina MKU Tek. Br. 114/19656

Kao njen otac u Prvom i Paulina nestaje u vihorima Drugog svetskog rata, a grobovi im ostaju zauvek neobeleženi. Ipak, Vladimir Vrbaški je za vreme svog života podigao spomenik na vranjevačkom pravoslavnom groblju za sebe, Paulininu majku Jovanku, za Danicu Vrbaški rođenu Dujin – čiji su potomci nasledili posle njegove smrti sve što je još ostalo od slika i stvari Pave Sudarski7. U spomenik je dao uklesati ime Pauline Đuričić rođene Sudarski8.

Krajem četrdesetih godina XX veka Paulinina majka Jovanka poklanja preko stotinak (155) radova, crteža i ulja na platnu Zrenjaninskom gradskom muzeju, a 1955. godine prilikom dodeljivanja imena zabavištu na „Pava Sudarski” toj ustanovi poklanja tri akvarela i četiri ulja na platnu.

Građani Novog Bečeja su 1955. godine, iz poštovanja, a u znak sećanja na darovitu i hrabru Novobečejku, Predškolsku ustanovu – „zabavište” nazvali PU „Pava Sudarski”. Prva izložba slika Pauline-Pave Sudarski u Novom Bečeju organizovana je 1958. godine. Kasnije 1961. godine je bila izložba radova Pauline Sudarski u Narodnom muzeju Zrenjanin, priređena u čast dvadesetogodišnjice ustanka naroda Jugoslavije. Ista izložba je bila postavljena u prostorijama tadašnjeg Omladinskom doma u Novom Bečeju u organizaciji Branislava-Bate Kiseličkog. Sredinom šezdesetih godina XX veka, 1965. godine izložba „Pejsaž i mrtva priroda u vojvođanskom slikarstvu” Dom kulture Novi Bečej. Izložena i „Mrtva priroda” Pauline Sudarski. 1979. godine izložba „Paulina Sudarski, slikar, revoluvionar i borac” u Narodnom muzeju Zrenjanin, organizovana je povodom 8. Marta, dana žena. Ta izložba je  gostovala i u Radničkom domu u Novom Bečeju9. Izložbu povodom 100 godišnjice rođenja Pauline Pave Sudarski 12.06.2014. godine u Domu kulture Novi Bečej su realizovali Dom kulture, Predškolska ustanova „Pava Sudarski”, Karolj Andre, a u saradnji sa Oliverom Skoko kustosom Muzeja grada Zrenjenin.

Verujem da će  dogodine, 2015. godine, prilikom obeležavanja 60. godišnjice Predškolske ustanove „Pava Sudarski”, biti postavljena spomen ploča na rodnoj kući naše uvažene slikarke, u ulici Slobodana Perića broj 47.

Iz priča starih ljudi u Novom Bečeju znano je da je otac Relja imao rođenog brata Tomu (1884 – 1953) koji je živeo u kući pored „Zoli” diskonta, na ćošku Slobodana Perića pod brojem 47. Upravo je ta kuća bila rodna kuća Pauline Pave Sudarski10. Toma Sudarski je imao sina Veljka, koji je bio pukovnik JNA posle Drugog svetskog rata. Živeo je u Beogradu, a dugo godina je često dolazio u Novi Bečej da bi prisustvovao na razne proslave, zajedno sa majkom Pauline Pave Sudarski.


1 Relja Sudarski rođen u Vranjevu 20. marta 1896. godine – MKR Novi Bečej

2 Jovanka Kovačev rođena u Vranjevu 05. aprila 1892. godine – MKR Novi Bečej

3 MKU Novi Bečej

4 Vladimir Vrbaški (1892 – 1987)

Posle Drugog svetskog rata fabrika je nacionalizovana te Vrbaški sa ženom Jovankom dolazi u Novi Bečej da živi. Stanovali su u kući bana Milorada Vlaškalina (sa ulazom od strane parka – Trg Oslobođenja i sa strane ulice Žarka Zrenjanina) gde su sada banke NLB i Intesa. Vrbaški je bio zaposlen u Hotel „Jadran” kao komercijalista. To mu je bilo zadanje radno mesto.

5 Vukica Popović – Godišnjica Predškolske Ustanove Pava Sudarski Novi Bečej

6 Iz izvoda Matične knjige umrlih za Paulinu Pavu Sudarski – izdate u Novom Bečeju

7 Prilikom prikupljanja materijala za izložbu povodom 100 godišnjice od rođenja Pauline Pave Sudarski kod naslednika je pronađeno sledeće: tri akvarela A3 formata, četiri crteža iz srednje škole, drveni koferčić za boje i četkice, dve gipsane biste glave, jedna gipsana bista nage žene, uramljena fotografija Pauline Peve Sudarski iz mlađih dana, stručne knjige iz slikarstva, jedan album sa slikama majke Jovanke, jedan album sa slikama Pauline sa raznih slikarskih kolonija.

8 Paulina je bila udata za Crnogorca Đuričića.

9 Podatke o ovim izložbama dostavila je istoričar umetnosti Olivera Skoko kustos Zrenjaninskog muzeja.

10 Kopija 381/a iz gruntovnice sudske ispostave u Novom Beceju od kraje XIX veka do 1969. godine.

 

Vidi galeriju

Vidi još

Povezani članci