Turističke vrednosti

PP „Rusanda” raspolaže funkcionalno visoko vrednom osnovom za razvoj različitih vidova održivog turizma: kvalitetan peloid, jezersku i termomineralnu vodu, ambijentalne prirodne vrednosti i sl. Na osnovu lekovitih balneoloških karakteristika kojima raspolaže, peloid se koristi za lečenje reumatskih oboljenja, stanja nakon povreda, hroničnih ginekoloških oboljenja, kožnih oboljenja i dr. Zbog svojih specifičnih fizičkih i hemijskih karakteristika, termomineralna voda ima upotrebnu vrednost u balenoterapijske svrhe, za kupanje (zagrevanjem vode do potrebne temperature) i kao dopunsko sredstvo lečenja u sklopu medicinske rehabilitacije: za lečenje koštano-zglobnog sistema (pre svega kod reumatizma) i raznih neuroloških i kožnih oboljenja. Voda jezera u kombinaciji sa peloidom pogodna je za lečenje različitih oboljenja kožnog, koštano-zglobnog i nervnog sistema.

Dosadašnji razvoj turizma pretežno se odvijao na prostoru Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“. Osnovna namena ovog kompleksa je lečilišna, uz dominantnu usmerenost na korišćenje prirodnih resursa koji su na raspolaganju za proces lečenja.

Banja sa okolinom pruža mogućnosti za realizaciju brojnih zdravstveno-rekreativnih aktivnosti, koje su korisne kako za one koji se oporavljaju od bolesti, tako i za zdrave ljude. Među njima su: aktivnosti u bazenu, hidromasažni tretmani, razni tipovi masaža, šetnja zaštićenim područjem, fitnes vežbe, trčanje, vožnja biciklom i sl.

Uspostavljanjem zaštite i proglašavanjem zaštićenog prostora, kreira se i nova dimenzija za zdravstvenu struku i mogućnost da se postojeće usluge prošire i obuhvate i prijem turista, istraživača i drugih posetilaca. Edukativno-turistička funkcija Parka prirode „Rusanda“ zasniva se na mogućnosti turističke prezentacije prirodnih vrednosti ovog područja, posebno načina funkcionisanja i karakteristika zaslanjenih staništa. Upravo za ovu mogućnost, Rusanda je gotovo idealno područje. Prednosti za planiranje edukativno-turističkih aktivnosti su mnoge:

  • prilazni putevi, uz postojanje parkinga na samom obodu zaštićenog područja;
  • mogućnost za relativno lako trasiranje edukativnih staza i osmatračnica;
  • postojeće iskustvo u organizovanju aktivnosti sa učešćem školske dece i mladih generacija, kao što je postavljanje kućica za gnežđenje ptica;
  • laka mogućnost odvijanja terenske nastave za učenike lokalnih osnovnih škola.
  • postojanje već tradicionalnih područja za školske ekskurzije u blizini (SRP „Carska bara“), što ukazuje na mogućnost da se jednodnevni programi školskih ekskurzija organizuju na dva sasvim različita bliska lokaliteta.

Preduslov za realizaciju ovih mogućnosti je zainteresovanost tur-operatera za razvijanje i marketinšku promociju ovakvog vida turizma.

Povezani članci