Stanovništvo

Kumane 

Nakon preseljenja naselja na današnju lokaciju (1801-1802), u Kumanu je zabeleženo preko 2900 stanovnika (Brusin, 1991). Najveći broj stanovnika (6 855) zabeležen je 1927. godine. Prema popisima od 1931. do 1981. godine, u ukupnom kretanju stanovništva ovog naselja dolazilo je do različitih promena. Od 1931. do 1953. godine zapaža se postepeni porast ukupnog broja stanovnika, a od 1953, do poslednjeg popisa 1981. godine, apsolutni broj stanovnika u stalnom je opadanju. U poređenju sa brojem stanovnika 1953, u 1981. godini zabeleženo je najveće smanjenje, koje iznosi oko jednu petinu stanovništva iz popisa od 1953 (Bajić, 1981).

Prema popisu iz 1981. godine, u naselju je bilo oko 250 kuća (objekti starije gradnje) u kojima stanuje samo jedna osoba, a potpuno praznih 120 kuća. Ovakvo stanje najčešće je posledica migracije stanovništva u gradove ili inostranstvo. Prema podacima iz poslednjih popisa, u starosnoj strukturi stanovništva zapaža se postepeni porast starijeg u odnosu na mlađe stanovništvo (Bajić, 1981).

 

Melenci

Po veličini i broju stanovnika, Melenci se ubrajaju u veća sela Banata. Prema jednim od prvih pisanih podataka, naselje je 1758. godine imalo 300 domaćinstava (Bošnjak, 2001). Najveći broj stanovnika (9483) zabeležen je 1921. godine, kada je naselje moglo imati atribute varošice (Slika 77.), da bi od tog vremena broj počeo da opada. Naglo iseljavanje posle Drugog svetskog rata bilo je uslovljeno društveno – ekonomskim promenama u državi i politikom orijentisanom ka industrijalizaciji, kao i trendom povećanja gradskih aglomeracija. Sedamdesetih godina vladao je trend odlaska mlađeg stanovništva u grad (najčešće Zrenjanin, Novi Sad i Beograd). To je razlog zašto je popisom iz 1991. godine u Melencima registrovan 7271 stanovnik. Nekada velike patrijarhalne porodice sa velikim brojem članova nestaju, a na važnosti dobijaju male porodice sa malim brojem ukućana. To je razlog povećanja broja domaćinstava i redukcije njihovih članova (Bogdanović i sar, 1995).

Prema popisu iz 2002. godine bilo je 6737 stanovnika u 2269 domaćinstva, sa oko 3 člana po domaćinstvu. Od toga, zabeleženo je 5383 punoletnog stanovništva, sa prosečnom starošću od oko 40,0 godina (38,4 kod muškaraca i 41,6 kod žena).

Poslednjih godina zabeleženo je vraćanje stanovništva u selo. Razlog tome su savremene poteškoće sa kojima je najviše suočeno gradsko stanovništvo. Zbog dobre povezanosti naselja Melenci i Zrenjanin, mnogi od njih su zadržali posao u gradu, ali žive na selu i dodatno se bave poljoprivredom, čime se povećava broj dnevnih migranata na relaciji selo – grad.

U vezi promena broja stanovnika u oba naselja tokom perioda 1931.-2011. godine, za naselje Kumane pronađeni su svi podaci, međutim, ni jedan od dostupnih izvora podataka nije sadržao informaciju o broju stanovnika u naselju Melenci za 1940. godinu. Nezavisno od nedostajućeg podatka, postojeće vrednosti na grafikonu ukazuju na činjenicu da je od 1961. godine do danas u oba naselja prisutna tendencija konstantnog opadanja broja stanovnika.

Povezani članci