Zdravstvo

Zdravstveno stanje i zdravstvena zaštita stanovništva u velikoj meri su uslovljeni higijenskim prilikama i opštim uslovima spoljne sredine. To znači da su za opšte zdravlje stanovništva veoma bitni uslovi stanovanja, kvalitetna voda za piće, redovno kontrolisanje i otklanjanje zagađenosti vodotokova i tla, procenat aero-zagađenosti, higijena ishrane, uslovi rada itd. U svemu tome nivo zdravstvene kulture stanovništva ima poseban značaj. Posebno mesto u zdravstvenoj zaštiti i očuvanju zdravlja stanovništva pripada organizovanoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno celokupnom medicinskom osoblju i zdravstvenoj službi na teritoriji opštine.

Dugogodišnjim praćenjem zdravlja stanovništva u novobečejskoj subregiji, utvrđeno je da se opšte zdravstveno stanje stanovništva, u odnosu na ranije godine, znatno popravilo. To je rezultat opšteg napretka i razvoja životnog standarda stanovništva, veće obrazovne i zdravstvene kulture, razvijenije i bolje organizovane zdravstvene službe, i većih objektivnih mogućnosti građana da ostvare svoje pravo na zdravstvenu zaštitu. I pored vidnih rezultata postignutih u ovoj oblasti, ima još niz problema na čijem razrešavanju treba ulagati nove napore. Higijenski uslovi života i rada stanovništva u svim naseljenim mestima opštine još nisu potpuno zadovoljavajući. Dispanzerski način rada, patronažna služba i kućno lečenje treba da dobiju zapaženije mesto u zdravstvenoj zaštiti. Treba obezbediti podjednaku pristupačnost zdravstvene zaštite celokupnom stanovništvu, a posebno njene obavezne vidove. Preventivnu delatnost treba još više unaprediti i usmeriti na zaštitu dece, omladine, studenata i žena. U oblasti demografskog razvoja stanovništva, usled veoma niskog prirodnog priraštaja, treba preduzeti potrebne mere na podizanju fertiliteta, nataliteta i ostalih faktora bržeg prirodnog razvoja stanovništva.

Osnovna organizacija udruženog rada Dom zdravlja u Novom Bečeju, sa zdravstvenim stanicama, odnosno ambulantama, u Kumanu, Novom Miloševu i Bočaru pokriva celokupnu zdravstvenu zaštitu stanovništva na teritoriji opštine. Kretanje i kvalifikaciona struktura medicinskog osoblja od 1975. godine pokazuju pozitivne tendencije. Iz godine u godinu ukupan broj medicinskih radnika i broj specijalista postepeno se povećava u odnosu na ostalo medicinsko osoblje.

Prema Društvenom planu razvoja opštine do 1985. godine, sadašnja kadrovska struktura u zdravstvu neće se bitnije menjati. Međutim, ukupan broj medicinskih radnika i nemedicinskog osoblja u zdravstvu dostići će do 1985. godine cifru od 150 radnika. Posebna sredstva uložiće se u opremanje kliničke laboratorije, ginekološkog i internističkog odeljenja i ambulante medicine rada. Pored toga, ovim planom predviđeni su i drugi značajni poduhvati u zdravstvu opštine. Tu je od posebnog značaja dovršenje izgradnje novog objekta Doma zdravlja u Novom Miloševu i ambulante u Bočaru i opremanje ovih zdravstvenih institucija. Kad ovaj plan bude realizovan, biće obezbeđena potpunija zdravstvena zaštita celokupnog stanovništva, a ovi oblici blagovremenog lečenja biće dostupni svakom građanu novobečejske subregije.

Da li ste znali...

1883-1887. godine izgradnja železničke pruge Zrenjanin - Kikinda.

O gradu