Saobraćaj

Na teritoriji novobečejske subregije zastupljeni su sledeći vidovi saobraćaja: železnički, drumski, rečni, kanalski i poštansko-telefonsko-telegrafski (u daljem tekstu PTT) saobraćaj.

Začetak železničkog saobraćaja u Novom Bečeju datira iz 1883. godine, kad je izgrađena prva železnička pruga u ovom kraju. Ovom prugom međusobno su povezana sva naselja opštine, a i sama opština je, prema jugu, povezana sa Zrenjaninom i Beogradom, prema severoistoku, sa Kikindom, a prema severozapadu — sa Čokom, Sentom i Suboticom. U periodu slabije razvijenog drumskog saobraćaja, kada se Tisa još prelazila skelom, železničkim saobraćajem obavljao se daleko veći promet robe i putnika. Zatim sledi sadašnje vremensko razdoblje, u kome sve više opada prevoz putnika i robe železnicom. Železnički teretni saobraćaj još uvek koriste pojedine grane industrije, pre svega, industrija građevinskog materijala i opreme i pribora. S obzirom da je železnički saobraćaj jeftiniji od drumskog, trebalo bi se sve više orijentisati na prevoz gotovih proizvoda i repro-materijala železnicom.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci

sr SR en EN hu HU

Kontakt

060 013 01 01
salevidak@gmail.com

Pišite nam