Zanatstvo i komunalne delatnosti

Od nekad izuzetno razvijenog zanatstva, koje je posle poljoprivrede predstavljalo najznačajniju granu privrede, u novobečejskoj opštini ima svega oko 120 zanatskih radnji, sa relativno malim brojem zaposlenih radnika. Do naglog opadanja zanatstva posle drugog svetskog rata, pored ostalog, došlo je i zbog intenzivnog razvoja industrije. Industrija je u proizvodnji pojedinih vrsta roba potpuno zamenila određene zanate, kojima je preostalo samo da dopunjuju te grane i da vrše popravke dotrajalih industrijskih proizvoda. Među ostalim faktorima opadanja zanatske aktivnosti treba istaći i neadekvatan sistem obrazovanja i pripremanja zanatskog kadra, nedovoljno stimulisanje omladine da se opredeli za određene zanate i veoma lošu starosnu strukturu zanatlija. Zbog nemogućnosti da se blagovremeno obezbedi podmladak, zanatstvom se pretežno bave starije zanatlije, što neminovno dovodi do postepenog odumiranja pojedinih zanata.

U društvenom sektoru novobečejske opštine zanatstvom se bave:

  • Berbersko-frizerska zadruga »Higijena« u Novom Bečeju,
  • Samostalna zanatska radnja »Dimničar« u Novom Bečeju,
  • Građevinska zanatska radnja »Napredak« u Novom Miloševu,
  • Preduzeće za preradu i zaštitu metala »Dekor« u Novom Bečeju,
  • Zanatsko preduzeće proizvoda i usluga »2. avgust« u Novom Miloševu,
  • Staklorezačka zadruga »Mozaik« u Novom Bečeju, i
  • Radio-električarska zanatska radnja »Radiocentar« Zrenjanin, pogon u Novom Bečeju.

Daleko je veći broj (više od 100) zanatskih radnji, koje pripadaju individualnom sektoru zanatstva. U njima radi oko 200 zanatskih radnika.

Posmatrajući dvanaestogodišnji period, od 1969. do 1980 godine zapaža se tendencija stalnog i postepenog smanjenja broja zanatskih radnji i broja zaposlenih radnika u zanatstvu.

Ako se analizira kretanje društvenog proizvoda ostvarenog u zanatstvu u posmatranom petogodišnjem razdoblju, uočava se da je u 1980. godini društveni proizvod zanatstva, u odnosu na 1975. godinu, sveden na polovinu prvobitne vrednosti. U istom vremenskom periodu procentualno učešće zanatstva u stvaranju društvenog proizvoda opštine smanjilo se sa 3,2% 1975. — na 1,1% 1980. godine.

Da bi se zaustavio proces opadanja zanatstva i učinio korak ka njegovom ponovnom oživljavanju, sačinjen je Društveni dogovor o razvoju male privrede na teritoriji novobečejske opštine. Uz dogovor, utvrđen je i akcioni program razvoja, koji sadrži konkretne zadatke i mere za aktiviranje individualnog i društvenog zanatstva. Smanjenje poreza i pružanje drugih olakšica privatnim zanatlijama i društvenom zanatstvu, u novim uslovima treba da omogući maloj privredi da za relativno kratko vreme zauzme značajnije mesto u privredi novobečejske subregije.

Komunalnim delatnostima na teritoriji opštine bave se dve organizacije:

  • OUR Preduzeće za komunalnu i stambenu privredu u Novom Bečeju,
  • Komunalna ustanova za izgradnju i urbanizam u Novom Bečeju.

Ove organizacije bave se izgradnjom različitih građevinskih objekata, puteva, kanalizacione i vodovodne mreže, ozelenjavanjem ulica i uređenjem trotoara i drugih komunalnih objekata. I pored velikog značaja ovih delatnosti, one ne ostvaruju značajnije učešće u društvenom proizvođu opštine. Njihovo učešće u društvenom proizvodu opštine prosečno se kreće oko 0,5% godišnje.

Zajedmčkim ulaganjem sredstava i samodoprinosom mesnih zajednica, u periodu od 1981. do 1985. godine, otpočela je realizacija značajnih komunalnih radova. Potpunom realizacijom petogodišnjeg plana, u Novom Bečeju treba da se izgradi 15 km asfaltnog puta, kanalizaciona mreža u dužini 5—6 km, oko 10 km trotoara, i da se izvrši rekonstrukcija električne mreže. U mesnoj zajednici Kumane dovršiće se izgradnja asfaltne putne mreže dužine 9 km, dogradnja trotoara i ozelenjavanje ulica. U Bočaru će se, u samom naselju, izgraditi putna mreža, dužine 5 km, a u Novom Miloševu posebna pažnja posvetiće se izgradnji mesne kanalizacione mreže, putne mreže i rekonstrukciji električne mreže. Ovakvi komunalni poduhvati treba da omoguće veću godišnju stopu rasta društvenog proizvoda ove oblasti, kao i intenzivniju stopu zaposlenosti.

Stambena izgradnja, kao značajan činilac ukupnog privrednog razvoja i porasta životnog standarda, ima posebno mesto u okviru stambeno-komunalnih delatnosti opštine. Većim ulaganjem sredstava i intenzivnijom stambenom izgradnjom, od 1981. do 1985. godine, na teritoriji opstine treba da se izgradi oko 200 stanova, što će u značajnoj meri doprineti razrešavanju stambenih problema radnika u novobečejskoj subregiji. Ako se svemu tome doda izgradnja tri velika bunara, koji ce biti novi vodosnabdevaci naselja pijaćom vodom, i nabavka savremene opreme za održavanje komunalnih objekata, stiče se utisak o potpunom intenziviranju komunalnih delatnosti na teritoriji opštine.

Da li ste znali...

da je put preko brane na Tisi pušten u saobraćaj 1977. godine, a iste te godine početkom decembra skela je prestala sa radom?

O gradu