srenhu

Industrija

Među privrednim granama novobečejske subregije, industrija pripada grupi mlađih. Prvi začeci industrije javljaju se krajem XIX i početkom XX veka. Preteče današnje raznovrsne industrije bili su prvi parni mlinovi i fabrika za proizvodnju cigle i crepa. Posle drugog svetskog rata, uporedo sa razvojem raznovrsnije i intenzivnije poljoprivrede, industrije postepeno dobija sve značajnije mesto u privredi opštine. Od 1960. godine započinje brži razvoj industrije, i novobečejska subregija se iz tipično agrarnog razvija u agrarno-industrijsko područje severnog Banata.

Na teritoriji opštine sada su zastupljene raznovrsne grane industrije: industrija građevinske keramike, mašinska industrija, tekstilna industrija, industrija obuće, prehrambena i grafička industrija. Realizacijom Društvenog plana razvoja opštine od 1980. do 1985. godine, postepeno se razvija i hemijska industrija. Glavni nosioci razvoja među industrijskim organizacijama su Industrija građevinske keramike »Polet« i Fabrika opreme i pribora »FOP« u Novom Bečeju. Ove dve organizacije imaju najveći broj radnika, ostvaruju najveću proizvodnju i imaju najveći udeo u stvaranju narodnog dohotka u opštini. Permanentnim razvojem industrije, proširivanjem kapaciteta i povećavanjem proizvodnje, ova privredna grana već učestvuje sa razvojem raznovrsnije i intenzivnije poljoprivrede.

Povezani članci