Šumarstvo

U novobečejskoj privredi, šumarstvo kao privredna grana nema poseban značaj. Površine pod šumom kreću se oko 1.100 ha, što čini svega oko 1,7% ukupne teritorije opštine. Šumske površine nalaze se sa obe strane Tise, u uskim pojasevima pored reke, i mestimično, na vodoplavnim terenima u unutrašnjosti hatara novobečejske opštine. Površine pod brzorastućom topolom svake godine se povećavaju, što će bitno uticati na intenziviranje šumarstva i njegovu veću zastupljenost među ostalim granama privrede.

Šumsku vegetaciju uglavnom čine meki lišćari, kao što su: vrba (Salix alba), bela i crna topola (Populus alba i Populus nigra). Na manjim površinama zastupljeni su: jasen (Fraxinus oxycarpa) i bagrem (Robinia pseudoacacia). I pored povoljnih prirodnih pogodnosti, naročito za ritske šume poplavnih područja, šumska privreda ima sporiji tempo rasta od ostalih grana privrede. Ovo je, pre svega, posledica biološkog karaktera šumske proizvodnje, koji proces razvoja šumarstva čini složenim i dugoročnim. Međutim, efikasnim sprovođenjem programa sadnje šume i šumsko-uzgojnih radova na permanentnom održavanju, proširivanju i intenziviranju postojećih šuma, tempo rasta šumske privrede znatno se ubrzava.

Register to read more ...