Banatski kulturni centar i nematerijalna kulturna baština

Banatski kulturni centar (BKC), porodična kreativna industrija koja se bavi umetničkim stvaralaštvom, kulturnom i izdavačkom produkcijom, specifična je po delovanju sa lokalnog prema globalnom nivou i negovanju tradicije i koncepta istorijskog multikulturalnog Banata. Sedište BKC-a je u Novom Miloševu, u zgradi koja ima galeriju, biblioteku, prostor za kulturno-umetničke programe i manifestacije, stalnu prodajnu izložbu izdanja knjiga BKC-a (do sada je objavlјeno oko 300 naslova). U ovu prostornu okosnicu BKC je utkao nematerijalnu kulturnu baštinu, ne samo Novog Miloševa i Opštine Novi Bečej, već nastoji da obuhvati ceo višejezički i multikulturalni Banat, negujući specifičnosti jezika, običaja, tradicije, načina mišlјenja panonskog, prečanskog, banatskog čoveka. Svoju delatnost BKC zasniva na podsticanju stvaranja novih, originalnih umetničkih artefakata, knjiga, slika (ali i filmova, multimedijalnih projekata, kulturnih manifestacija itd.) koje kao ustanova kulture predstavlјa stručnoj i široj javnosti.

Biblioteka Banatskog kulturnog centra

Izdavačka delatnost BKC-a, pored objavlјivanja aktuelne poezije, proze i naučnih dela iz raznih oblasti, ima bogatu ediciju Zavičaj u kojoj se savremeno narodno usmeno pevanje, stvarano po ugledu i obrascu usmene književne tradicije, brižlјivo beleži i u modernom vremenu. BKC u svojoj produkciji neguje i ediciju Baština koja se bavi, pored nematerijalne, i materijalnom kulturnom baštinom ove sredine i celog Banata. U ediciji Prevodi, objavlјene su brojne knjige na jezicima nacionalnih manjina u Banatu, vezane za njihov kulturni identitet. Književnim delima u izdanju BKC-a neguje se specifičnost jezika i govora u Banatu, koji odstupa od književnog standarda, ali u narodu veoma živog, prisutnog i bogatog.

Savremena književnost, umetnost i nauka u produkciji BKC veoma često ističe elemente autentičnog kulturološkog obrasca i načina živlјenja u Banatu, kako tradicionalnog tako i modernog, koji na ovaj način bivaju ne samo zabeleženi nego i oživotvoreni u novim umetničkim delima.

Banatski kulturni centar organizuje i pet tradicionalnih kulturnih manifestacija u više gradova (Dani Teodora Pavlovića, Proleće Sime Cucića, Evropski Fejsbuk pesnički festival, Festival ilustracije knjige BookiLL Fest, Sija knjiga majke Angeline) i redovno izlaže svoja izdanja na sajmovima knjiga u Beogradu i Novom Sadu, a izdanja na stranim jezicima na sajmovima u Frankfurtu i Lajpcigu na štandu Ministarstva kulture Republike Srbije.

Umetnička porodica Vlahović, na čelu sa književnikom Radovanom Vlahovićem koji je osnivač i direktor Banatskog kulturnog centra, svoja književna, likovna i multimedijalna dela duboko je prožela svim onim banatskim začinima kao specifičnostima vidlјivog i nevidilјivog autentičnog kulturnog blaga koje čini identitet Banata.

Opiplјivi umetnički artefakti koji to svedoče mogu se videti u galeriji Banatskog kulturnog centra u knjigama i slikama ne samo porodice Vlahović, već i drugih autora iz porodice Banatskog kulturnog centra iz čitave Srbije i brojnih stranih zemalјa.

Povezani članci