Tiska Akademija Akvarela

Prema shvatanju neohumanista estetski doživlјaj pomaže čoveku da razvije u sebi moralne principe, a prema Šilerovom mišlјenju estetika obezbeđuje čovekov idealan razvoj.

Dakle, umetnost nas vaspitava, želeli mi to ili ne. Umetnost emituje vrednosni sistem, ideologiju ili perspektivu čak i kada umetniku uopšte nema cilј da bilo koga vaspitava. Umetnost prikazuje svet okom umetnika i tako, makar i nenamerno, oblikuje našu dušu, ukus, izbor, veru... i utiče na nas na veoma poseban način: ako uspe da probudi osećanja u nama, naprosto ih ugravira duboko u dušu, dublјe od bilo koje komunikacije. Nepotrebno je zavaravati se - komunikacija umetnika ostaviće u nama dojam čak i tada, kada stvara samo iz puke dosade.

Zdravko Mandić

Ne znam zasigurno da li su se umetnici - osnivači likovne kolonije Tiska akademija akvarela te davne 1995. godine dosađivali. Ali znam da su na brodiću arhitekte Milorada Miše Berbakova (usidrenog na levoj obali Tise, na 66-om kilometru) zacrtali svoj cilј.

U želјi da i sami pobegnu od surove stvarnosti jednog nesrećnog vremena, a da oblicima i bojama na papiru prenesu pozitivnu energiju stvaranja, inspirisani rekom, na već spomenutom brodiću su vrsni akvarelisti Miša Berbakov, Zdravko Mandić, Đorđe Simić, Grujica Lazarević i Milorad Mića Maravić osnovali likovnu koloniju Tiska akademija akvarela.

Ruku podrške toj ideji pružila je Zagorka Jegdić, tadašnja direktorka Radničkog doma „Jovan Veslinov Žarko" (danas Dom kulture Opštine Novi Bečej) i tako je počela priča duga dvadeset godina.

Tokom kolonije organizator učesnicima obezbeđuje uslove za rad i nesmetano stvaralaštvo, s tim što se taj rad odvija u atmosferi potpune slobode likovnog izražavanja umetnika, koji svoj likovni izraz biraju na izgrađivanju sopstvenog likovnog i stvaralačkog pristupa bez unapred zadatih tema.

Jedini zajednički cilј je afirmacija čistog (izvornog) akvarela kao likovne tehnike, što podrazumeva papir (kao podlogu), pigment (boje kao materijal) i vodu (kao medij). Krajnji rezultat tog rada je umetničko delo iza kojeg stoji autor u punoj svojoj individualnosti.

Osnivačima se 1996. godine pridružio Vlastimir Vlasta Nikolić i sve do 2004. godine, svakog avgusta u Novom Bečeju oni su stvarali umetnička dela, pružajući Novobečejcima nesvakidašnji estetski doživlјaj.

Od 2004. godine osnivačima su se postepeno pridruživali i drugi zalјublјenici akvarela: Ranko Belјinac, Milivoj Mića Bogosavlјević, Dragoslav Husar, Silva Vujović, Rajko Karišić, Branislav Marković, Tibor Nađ, Momčilo Antonović, Radiša Lucić, Aleksandar Saša Bogdanović, Šandor Šlajf, janoš Mesaroš, Lili Bunjik Ereš, Maja Verzotti, Milivoj Štulović, Viktor Škrabanj, Eleonora Toll, Branislav Stojančev Paša, Dimitrije Kolarević, Rajna Krulј, Divna Stefanović Tilić, Momir Armuš, Dominika Morariu, Daniela Morariu, Vladimir Vlajić, Janko Laco, Ljilјana Stojanović, Ljilјana Stoja Rudić, Dunja Jung, Vilmoš Harmoš, Edit Zerebelјi Tenji, Vladimir Stepanov, Ivan Grozdanovski, Vanja Popović, Jelena Tijanić Savić, Bojan Savić i Jožef Tot.

Grujica Lazarević

Od 2010. TAA je dobila međunarodni karakter: Đorđe Petrović (Hrvatska), Peter Eleven (Nemačka), Viktor Zubko (Ukrajina), Zoltan Grof (Maćarska), Edit Jožvai Kislerinc (Maćarska), Juliana Ileš Major (Maćarska) i Ana Vidmar (Slovenija).

Od 2015. godine studenti likovne umetnosti na ovoj koloniji stiču svoja prva ozbilјnija iskustva u specifičnoj tehnici akvarela.

I kao što Lao Ce reče: „Putovanje od hilјadu milјa počinje jednim korakom", tako je likovna kolonija TAA, načinivši svoj prvi korak na brodiću kraj obale Tise, prerasla u instituciju koja uvek pronalazi nove cilјeve. A cilј ne znači samo korist. Cilј može biti zabava, sredstvo za zaborav ili put prema jednom novom doživlјaju.

A cilј umetnika je uvek isti: da nam prenese svoju poruku. Na nama je da tu poruku odgonetamo.

U međuvremenu, brodić Miše Berbakova je zaplovio rekom sećanja. Pridružili su mu se Grujica Lazarević, Zdravko Mandić i Ranko Belјinac.

Ali u gradiću na levoj obali Tise Akademija akvarela i dalјe otvara svoja vrata: svakog avgusta umetnicima, a tokom cele godine sladokuscima - konzumentima umetnosti, koji u Galeriji TAA mogu da uživaju u izloženim del ima (od svakogučesnika po jedan akvarel) koja su deo bogate kulturne baštine Novog Bečeja nastale tokom 20 godina rada Akademije (252 akvarela). Ona ostaju budućim generacijama kao podsetnik da ne nasleđujemo prošlost, već budućnost od dece koja su se na ovoj koloniji prvi put četkom i bojama poigravali na akvarel papiru, i možda zahvalјujući tome ugravirali u svoju detinju dušu potrebu za humanim, estetskim načinom izražavanja svojih emocija.

Ili će tu četku prosto sačuvati u srcu i jednog dana na ovoj koloniji naslikati svoj akvarel - delo i time odati poštu osnivačima i učesnicima i sami postati deo tima stvaralaca bogate kulturne baštine.

Povezani članci