Noćas gitaro

Noćas, gitaro, veselo sviraj, tužno jecaj, pleti te žice

- noćas ja plaćam ceh! Neka se zamrse šarene haljine, neka šušte suknje široke, raskopčane bluze neka zapene, osmeh neka pokaže zube, ali samo da suza ne kane za poderane moje uspomene. Molim gospodo - bez zakrpe.

Noćas, gitaro, veselo jecaj, tužno sviraj, pleti te žice

- noćas ja plaćam ceh! Neka vri grožđe u buradima, neka se vino toči za sve moje promašene noći, za sve moje proćerdane noći. Za dane uzalud budne, za moje od suza sjajne oči, naivno čudne, za sve dane svirepe i nek suza ne kane. Molim gospodo - bez zakrpe.

Noćas gitaro, tužno titraj, veselo drhti, pleti te žice

- noćas ja plaćam ceh! Neka procvetaju svi osmesi, neka zaplaču tuge sve za moje večne nesne, za radost slutnje, za srca mi žudnje, za uzdisaje od strasti i bola. Lipa i pelin, grožđe i oskoruše, sav taj život žedan - meni pripasti mora. Samo da suza ne kane na žalosti vrbe. Ali, gospode

- molim bez zakrpe.

Nek se napije smeh! Noćas ja plaćam ceh!