srenhu

Fauna vodozemaca i gmizavaca

S obzirom da do sada na ovom području nisu vršena kontinuirana herpetološka istraživanja, ne raspopažemo sa relevantnim podacima o prisustvu i stanju populacija faune vodozemaca (batrahofauna) i faune gmizavaca (herpetofauna) u ranijem periodu, tako da stanje faune vodozemaca i gmizavaca moramo oceniti kao nedovolјno istraženo. Za potrebe zaštite područja daju se podatci dobiveni preliminarnim istraživanjima. Realno je očekivati da će se dalјim istraživanjima proširivati dati spisak prisutnih vrsta.

Prostor koji okružuje Okanj baru je, zbog plodnog zemlјišta i intenzivne polјoprivredne proizvodnje, pod snažnim antropogenim uticajem, pa preostala staništa predstavlјaju poslednji refugijum za ne mali broj vrsta vodozemaca i gmizavaca ovog podneblјa.

Značaj vodozemaca i gmizavaca na ovim staništima, kao prelaznih i završnih članova biocenoza. proističe iz mnogobrojnih, uzajamno isprepletenih odnosa koji vladaju u ovim specifičnim i izuzetno ranjivim ekosistemima. Vodozemci i gmizavci predstavlјaju hranidbenu bazu za mnoge vrste zaštićenih vrsta ptica, a takođe predstavlјaju i značajne regulatore brojnosti faune beskičmenjaka, naročito insekata.

Povezani članci