13. „Obzorja na Tisi“ Dani Josifa Marinkovića

13. „Obzorja na Tisi“ Dani Josifa Marinkovića

24–27. maj 2005.

Pozivni kompozitorski konkurs

Ovogodišnja, 13. „Obzorja na Tisi“ – Dani Josifa Marinkovića, počela su 18. maja u Beogradu, kada je delegacija iz Novog Bečeja položila cveće na grob Josifa Marinkovića i njegovog unuka dr Ivana Valčića, da bi na dan otvaranja, 24. maja, venac bio postavlјen i na zgradi nekadašnje kompozitorove rodne kuće u Novom Bečeju.

Vredni poslenici Doma kulture, uz pokrovitelјstvo Izvršnog veća Skupštine AP Vojvodine i Skupštine opštine Novi Bečej, odlučili su da Dani Josifa Marinkovića traju četiri dana (od 24. do 27. maja), sa izuzetno bogatim programom i težištem na premijernom izvođenju solo pesama petog pozivnog kompozitorskog konkursa.

Brojne goste i učesnike festivala, pozdravio je predsednik opštine Novi Bečej Aca T. Đukičin, da bi ga potom otvorio mr Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća Skupštine AP Vojvodine.

Svečanoj atmosferi početka ove jedinstveno profilisane manifestacije, muzički su dopunile mecosporani Tanja Obrenović (J. Marinković Ala je lep ovaj svet) i Jelena Štulić (J. Marinković Čežnja) uz klavirsku saradnju Dragane Anđelić – Bunjac, odnosno Sandre Karadžić, te Akademski kamerni hor „Liceum“ iz Kragujevca, koji je pod dirigentskim vođstvom Miloja Nikolića izveo Marinkovićevu Molitvu uz klavirsku saradnju Milice Gašparović.

Pet Marinkovićevih zaveštanja

Prevazišavši, u svim elementima, lokalni značaj, 13. „Obzorja na Tisi“ pružili su, već prve večeri, priliku da se učini omaž velikanu srpskog muzičkog romantizma, čije ime nose, što je na izuzetan, stručno muzikološki, a istovremeno i neobično topao način, učinila doktor muzikologije Sonja Marinković, istakavši, u tradicionalnoj uvodnoj besedi, pet izabranih zaveštanja Josifa Marinkovića. Podvukavši njegov značaj kao utemelјivača srpske solo pesme, a potom i udeo, uz Stevana Mokranjca, u revoluciji našeg izvođaštva, od amaterizma ka umetnosti. S posebnim pijetetom ona je govorila o njegovoj viziji muzičkog obrazovanja u Bogosloviji, pričemu je Marinkovićev pedagoški rad, znatno uticao na razvoj velikih ličnosti srpske kulture, da bi na kraju podvukla rezultate kompozitorovog spisatelјskog rada i, posebno, plemenitost, toplinu, skromnost, posvećenost poslu do izgaranja, najlepše lјudske osobine, čije se zračenja oseća i danas.

Veče duhovne muzike

Iste večeri, Akademski kamerni hor „Liceum“ iz Kragujevca je u pravoslavnoj crkvi Sv. Nikole u Novom Bečeju, pod vođstvom Miloja Nikolića, priredio veče duhovne muzike, pogodivši pravi ton i karakter, kako u sonornom vajanju intonativno čistih, skladno izbalansiranih horskih linija, tako i u jasnom izgovoru teksta i dinamičkom nijansiranju kompozicija Marinkovića (Otče naš i Carju nebesni), Aleksandra Obradovića, Stevana Hristića, Stevana S. Mokranjca i Marka Tajčevića.

Darovni koncerti

Iz sadržaja drugog dana „Obzorja“ treba izdvojiti dva darovna koncerta instrumentalne muzike.

Prvi su priredili, za osnovce novobečejskih škola, učenici Osnovne muzičke škole „Slobodan Malbaški“ iz Kikinde, predstavivši svoje klase za klavir, gitaru, klarinet, trombon, harmoniku i violinu. Po tipu, klasičnog javnog časa, ovaj program je odlični primer izvanredne prethodne pripreme najmlađe publike, koja je, istovremeno spontano animirana, radoznalo i sa odobravanjem pratila muziciranje svojih vršnjaka.

U večernjem terminu, održan je koncert Gudačkog okteta Akademije umjetnosti u Banjoj Luci, čiji je osnivač, vanredni profesor Milorad Kenjalović.

Publika je mogla da prati sastav u kojem odabrani studenti primereno reprezentuju rad Gudačkog odseka, povezan sa izazovima profesionalnog delovanja i nastupanja.

Ansambl je izveo popularni program kompozicija Baha, Mocarta, Bokerinija, Britna i Bramsa, angažovanom, čistom i poletnom interpretacijom, demonstrirajući visok stepen odgovornosti i sposobnosti da pruži sve od sebe.

Pri tome je, više no značajna uloga, pripala prvom violončelisti i umetničkom rukovodiocu Okteta, vanrednom profesoru Branislavu Petroviću.

Premijerni koncert konkursnih solo pesama

Centralni događaj, premijerno izvođenje konkursnih solo pesama, održao se trećeg dana manifestacije. Koncert posvećen praizvođenju dvanaest solo pesama pristiglih na konkurs, prikazao je sliku stanja u domaćoj solo pesmi, kroz različita žanrovska ostvarenja i stilske atmosfere.

Ove godine, pozivni kompozitorski konkurs nije imao takmičarski karakter, već je svih 12 solo pesama otkupio, generalni donator, AD „Polet“ IGK Novi Bečej u sastavu NEXE Grupe. Kompozicije su na premijeri izvođene po azbučnom kompozitorskom redu.

 1. Minta Aleksinački: Nevidne mreže

Tekst: Milan Buca Petrović

Iterpretacija: Sofija Pižurica, sopran

 1. Mirolјub Aranđelović Rasinski:

Ej, pusto more

Tekst: Laza Kostić

Iterpretacija: Sofija Pižurica, sopran

 1. Aleksandar Damnjanović: Tražeć’ plen...

Tekst: Rajner Marije Rilke

Prepev: Dejanović – Damnjanović

Iterpretacija:

Tanja Obrenović, mecosopran

 1. Miloš Zatkalik: Caminate

Tekst: Antonia Machada

Iterpretacija: Jelena Štulić, mecosopran

 1. Svetozar Saša Kovačević: Molitva

Tekst: Pero Zubac (za Slađanu Đorđević)

Iterpretacija: Saša Štulić, tenor

 1. Vera Milanković: Sreća

Tekst: Desanka Maksimović

Iterpretacija: Ileana Lužajić, sopran

 1. Miloš Raičković: Pismo iz Amerike

Tekst: Nađa Tešić

Prepev: Raičković – Tešić

Iterpretacija:

Nenad Marinković, bariton

 1. Svetlana Savić: Sa slomlјenog... ostrva

Tekst: Jelena Marinkov

Iterpretacija: Jelena Štulić, mecosopran

 1. Aleksandar Simić:

Dve Lorkine pastorale

Tekst: F. G. Lorka

Iterpretacija: Jelena Štulić, mecosopran

 1. Aleksandra Stepanović: Tužni pevač

Tekst: Pero Zubac

Iterpretacija: Vasa Stajkić, bariton

 1. Vladimir Tošić: Pesma

Iterpretacija: Sofija Pižurica, sopran

 1. Zoran Hristić: Krvava svadba u Brzavi

Tekst: Dragomir Brajković

Iterpretacija:

Tanja Obrenović, mecosopran

Prvo je izvedena solo pesma Nevidne mreže Minte Aleksinačkog, čiju je arioznu vokalnu liniju iznijansirano interpretirala sopran Sofija Pižurica, koja je potom, uz klavirsku saradnju Dragane Anđelić – Bunjac, zaronila u skoro impresionističku atmosferu pesme Ej, pusto more Mirolјuba Aranđelovića Rasinskog. Okupiran stvaralaštvom Laze Kostića, kompozitor je širokom kantilenom, inspirisano ozvučio poznate, odlično izgovorene i bolno akcentovane, samo na čas dramatičnije naglašene stihove, podržane transparentnom, postupno rascvetavanom klavirskom partijom.

Posle rečitativno ariozne Tražeć’ plen... Aleksandra Damnjanovića na Rilkeove stihove i zloslutne Makadove Caminate, čiju je dramatiku uzburkanim instrumentalnim uvodom nagovestio kompozitor Miloš Zatkalik, kao kontrast je zazvučala melodijski razvijena, diskretna u pijanističkom partu, Molitva Novosađanina Svetozara Kovačevića. Zatim je nežnošću, u savršenom skladu vokalne i klavirske partije očarala, romantičarski obojena, prozračno osvetlјena, šumanovski minijaturna Sreća Vere Milanković.

Gorkim humorom, ali i oštrinom optužujućeg teksta, iznenadila je rečitativna pesma Sa slomlјenog...ostrva Miloša Raičkovića, po stihovima Nađe Tešić, na koju su se nadovezale Dve Lorkine pastorale Aleksandra Simića, s dalekim odjecima španskog milјea i čisto dosegnutim, oštrim vrhovima u vokalnoj deonici. Novosadsku autorku Aleksandru Stepanović su u Tužnom pevaču poveli stihovi sugrađanina Pere Zupca, koje su praizveli bariton Vasa Stajkić i pijanistkinja Sandra Karadžić. Dopadanje publike izazvala je jedanaesta po redu, Pesma Vladimira Tošića, čiji je repetitivno procesualni luk, s velikom gradacijom i minimalistički koncipiranom tonalnom podlogom, prekrasno, do vibrantnih visina, poput velike, lelujave vokalize, minuciozno dinamički izvajala, sjajna Sofija Pižurica i pouzdana pijanistkinja Dragana Anđelić – Bunjac. Najzad, kao potresna lјubavna tužbalica ili krvava uspavanka, sa sudbinski akcentovanim akordskim udarima, zazvučala je, vrlo prijemčiva, snažno ostvarena Krvava svadba u Brzavi Zorana Hristića, u poetski proživlјenom iskazu Tanje Obrenović i autora za klavirom.

Koncert braće Nešić

Poslednjeg, četvrtog dana manifestacije, za mlađu populaciju organizovan je autorski koncert Nemanje Nešića (1976) iz Novog Sada, na kojem je mladi kompozitor zajedno sa bratom Svetozarom promovisao pesme sa svog prvog samostalnog kompakt-diska, Samo da si tu (izdanje Vojvodina music, 2003).

U sklopu festivala posetioci su mogli da vide i izložbu umetničkih fotografija Putopis, autora Vesne Mićović i Milana Aleksića iz Beograda.

Knjiga solo pesama

Na festivalu je promovisan i prvi tom knjige „Solo pesme sa Pozivnog kompozitorskog konkursa“, sačinjene od 35 pesama (25 autora) izabranih s prethodna četiri kompozitorska takmičenja (1996, 1998, 2001. i 2003). Ovo notno izdanje, svojevrsna antologija savremene solo pesme u Srbiji, jedna je od najvećih vrednosti ovogodišnje manifestacije. Redakciju i odabir kompozicija izvršio je etnomuzikolog dr Dimitrije O. Golemović. Izdavač je Radnički dom „Jovan Veselinov Žarko“, a štampana je u novobečejskoj Štampariji „Bačkalić“, u tiražu od 500 primeraka. Izdavanje ovog dragocenog notnog materijala omogućilo je AD „Polet“ IGK NEXE Grupa.

Promociju su vokalno obogatili tenor Saša Štulić (Dimitrije O. Golemović Jesenji rastanak) i mecosopran Tanja Obrenović (Konstantin Babić Subote mog detinjstva) uz klavirsku saradnju Sandre Karadžić i Dragane Anđelić – Bunjac.

Povezani članci