11. „Obzorja na Tisi“ Dani Josifa Marinkovića

11. „Obzorja na Tisi“ Dani Josifa Marinkovića

28–30. maj 2003.

Pozivni kompozitorski konkurs

Decenija trajanja „Obzorja na Tisi“ uvrstila je Novi Bečej među retke gradove koji se mogu podičiti jednom manifestacijom visokog kulturnog nivoa, koja je postepeno osvajala muzičke umetnike i stvaraoce, muzikologe i publiku.

U jedanaestoj godini postojanja, sa već ustalјenom koncepcijom, može se ponositi ne samo rastućim kvalitetom, nego i kapitalnim izdavačkim poduhvatom (Solo pesme sa Pozivnog kompozitorskog konkursa), kompakt – diskom srpske vokalne lirike i muzikološkim skupom (Muzika na raskršću dva veka).

Poštujući ustalјenu dinamiku, 11. „Obzorja na Tisi“ bila su posvećena, četvrtom po redu, pozivnom kompozitorskom konkursu za solo pesmu, a održana su od 28. do 30. maja.

Koncert operskih arija

Uvodni koncert ovogodišnjeg festivala priredilo je petoro mladih operskih umetnika koji imaju značajno mesto u repertoaru Kamerne opere „Madlenijanum“ u Zemunu, pa je njihov program i sadržao osam arija i jedan duet iz komičnih opera u kojima tumače glavne uloge. Sticajem okolnosti njih troje su i članovi Novosadske opere i to njeni istaknuti najmlađi pevači, tenor Saša Štulić, koloraturni sopran Darija Olajoš i od njih nešto stariji i iskusniji bariton Saša Kovačić. Nastupili su i bariton Vladimir Andrić i mecosopran Tanja Obrenović, vezani za novobečejski festival kao nekadašnji pobednici takmičenja. Odličnu, vrlo preciznu klavirsku saradnju ostvarila je pijanistkinja Dragana Anđelić, a program s odlomcima opera Tako čine sve Mocarta, Tajni brak Čimaroze i Sinjor Bruskino Rosinija, bio smešten u optimalne granice od 45 minuta. Ovakav izbor je publika u lepo posećenoj dvorani, kao uvod u centralna događanja dobro i toplo primila.

Praizvođenje konkursnih kompozicija

Centralni događaj festivala, premijerno predstavlјanje dvanaest pesama, počeo je besedom o Josifu Marinkoviću koju je kazivao novosadski kompozitor Miroslav Štatkić, ističući lepotu kao važnu komponentu muzičkog dela i potrebu za negovanjem umetnosti zasnovane na tradiciji i bogatstvu autohtone nacionalne kulture.

Program svečanog otvaranja upotpunio je tenor Vojislav Spasić, solo pesmom Gradinom zlato hodilo, kojom je 2002. na „Obzorjima“ osvojio Nagradu „Josif Marinković.“

Negovanje uspomene na Josifa Marinkovića inspirisalo je, ove godine, 12 autora različitih generacija i gotovo isto toliko stilskih i žanrovskih opredelјenja, da se odazovu pozivnom konkursu „Obzorja“. Na premijernom koncertu njihove kompozicije su izvedene po sledećem redosledu:

 1. Nikola Petin: Predosećanje

Tekst: Desanka Maksimović

Interpretacija:

Danijela Jovanović, sopran

Klavirska pratnja: Maja Grujić

 1. Miloš Zatkalik: Carmen Vatis

Tekst: Marija Bišof

Interpretacija: Sofija Pižurica, sopran

Klavirska pratnja: Jelena Đajić

 1. Aleksandra Stepanović: Crna ptica

Tekst: Pero Zubac

Interpretacija: Vasa Stajkić, bariton

Klavirska pratnja: Maja Grujić

 1. Vera D. Milanković: Predosećanje

Tekst: Desanka Maksimović

Interpretacija: Vesna Opsenica, sopran

Klavirska pratnja: Vera D. Milanković

 1. Božo Banović: San

Tekst: Duška Kisin

Interpretacija: Vesna Opsenica, sopran

Klavirska pratnja: Jelena Đajić

 1. Svetozar Saša Kovačević: Kap kiše

Tekst: Brankica Mladenović

Interpretacija:

Danijela Jovanović, sopran

Klavirska pratnja: Maja Grujić

 1. Mirolјub Aranđelović Rasinski:

Danguba

Tekst: Laza Kostić

Intepretacija: Živojin Ćirić, bariton

Klavirska pratnja: Tatjana Drobni

 1. Minta Aleksinački:

Zaroblјena tamničarka

Tekst: Milan Buca Petrović

Interpretacija:

Sofija Pižurica, sopran

Klavirska pratnja: Jelena Đajić

 1. Miroslav Štatkić:

Pjesma druga brojnica

Tekst:

Vuk Stefanović Karadžić

Interpretacija:

Vasa Stajkić, bariton

Klavirska pratnja:

Zoran Mulić i Ivan Marković

 1. Stanko Šepić: Seta

Tekst: Stanko Šepić

Interpretacija:

Ivana Milašinović, mecosopran

Klavirska pratnja: Stanko Šepić

 1. Aleksandar Simić:

Night & Dreams

Tekst: M. Von Collin

Interpretacija:

Sofija Pižurica, sopran

Klavirska pratnja: Jelena Đajić

 1. Zoran Mulić:

Panglem kuna

Vezala sam kolevku

Tekst: Ciganska narodna pesma

Interpretacija:

Danijela Jovanović, sopran

Klavirska pratnja: Zoran Mulić

Koncert premijernih ostvarenja, čija stilska šarolikost ide od pesama gotovo zabavnog karaktera i tipa romanse, preko onih s elementima džeza, ili folklornih karakteristika, bogate ritmike i orijentalizovane melizmatičnosti, do ostvarenja bliskih avangardnijem izrazu, doneo je i ovoga puta nekoliko uspelijih kompozicija.

Sasvim neobična u opusu doajena Nikole Petina, široko melodijski razvijena, lirski proosećana pesma Predosećanje i Panglem kuna Zorana Mulića, obe u izvođenju novosadske sopranistkinja Danijele Jovanović, uokvirile su to raznoliko stilsko-žanrovsko usmerenje. Sa svojom bogato razvijenom, interludijski značajnom klavirskom deonicom egzotičnog prizvuka, čije motive songovski skandira glas, izdvojila se pesma Moja danguba Mirolјuba Aranđelovića Rasinskog, a liričnošću, osećajnošću i finim spojem pesničko-muzičkog teksta Predosećanje Vere Milanković, s uspinjućim, vibrantnim rečitativom soprana, zatim nežno iznijansirana, širokog glasovnog opsega Kap kiše Svetozara Kovačevića i posebno, Seta Stanka Šepića, u inspirisanom, vrlo ekspresivnom izvođenju mlade mecosopranistkinje Ivane Milašinović uz klavirsku saradnju autora.

Nagrada Stanku Šepiću

Organizator manifestacije odlučio je da se ovog puta dodeli samo prva nagrada u novčanom iznosu od 20 hilјada dinara.

Žiri u sastavu Biserka Cvejić (predsednik), Dejan Despić i Konstantin Babić, posle odslušanih 12 pesama, opredelio se da prvu nagradu dodeli Stanku Šepiću (1941), za pesmu Seta, izuzetno emotivno ostvarenje na tekst kompozitora, poštujući i njegovu celokupnu izražajnu atmosferu i muzički jezik proizišao iz doživlјenog pesničkog iskaza.

Koncert duhovne muzike

Pored praizvođenja konkursnih solo pesama, manifestacija je imala više kvalitetnih koncertnih programa.

U vranjevačkom pravoslavnom hramu Svetog Jovana Preteče, održano je uspelo, pravo akademsko izvođenje duhovne muzike srpskih i ruskih kompozitora, koje je pripremio Mešoviti hor Akademije umetnosti u Novom Sadu, pod dirigentskom rukom Borisa Černogubova.

Poslednjeg dana, predstavio se Dečiji kamerni hor iz Novog Bečeja, pod vođstvom mlade nastavnice muzike Sofije Jegdić, koja je pokazala redak dar za rad s najmlađim pevačima, insistirajući na muzikalnosti i emotivnom ispevavanju svakog glasa. Uspehu njihovog nastupa doprineli su, proslavlјena interpretatorka starogradskih pesama i romansi Dubravka Nešović i muzički saradnici Tatjana Drobni, Daniel Mesaroš i Đerđ Kovač.

Završni koncert festivala, održao je Akademski kamerni hor i Novosadski kamerni orkestar (koncertmajstor Florijan Balaž), koji je izveo, pod naizmeničnim dirigovanjem Bogdana Đakovića i Andreja Bursaća, izbor iz programa Anđeoski pozdrav Bogorodici – Blagovesti (Bogorodice djevo – Ave Maria), uz solistički udeo soprana Valentine Milenković i tenora Saše Petrovića.

Autor ideje i direktor ove zajedničke produkcije je Hadži Zoran Lazin.

Povezani članci