srenhu
Miroslav Tornjanski (1921-?)

Miroslav Tornjanski (1921-?)

Miroslav Tornjanski (1921-?)

Miroslav Tornjanski rođen je u Bečeju 19. 6. 1921. godine. Po završetku osnovne i tri razreda srednje škole upisuje zanatsku školu za fotografe. Izučavanje fotografskog zanata je započeo 1939. godine kod Steve Jovanovića u Beogradu.

Kalfenski ispit je položio 1942. godine, a kao pomoćnik je radio u Beogradu i Pančevu, sve ukupno tri godine. Majstorski ispit je položio u Zrenjaninu 1946. godine i iste godine je otvorio svoju samostalnu fotografsku radnju u Melencima15, pod nazivom Foto „Mira”. Posle kratkog boravka u Melencima preseljava svoj atelje u Novi Bečej i otvara foto-studio na uglu ulica Maršala Tita i Vuka Karadžića (u Maletićevoj kući), u kući pod brojem 11, na mestu nekadašnje krojačke radionice, a danas cvećare.

Početkom pedesetih godina XX veka honorarno radi i u Narodnoj tehnici, sekciji za fotografisanje gde se upoznaje sa Gezom Sakačem i zajedno rade na tabloima na kojima se i potpisuju. Fotografisali su i za tadašnju Turističku organizaciju, koja je izdavala razglednice sa njihovim snimcima. Postojalo je veliko rivalstvo na stručnom planu između Tornjanskog i Sakača. Početkom pedesetih godina atelje Foto „Mira” menja lokaciju i prelazi u ulicu Maršala Tita 20, u bivšu kuću porodice Krke Majina, kasnije Dubravke Nešović, a danas porodične kuće Požunić. Ne zna se pouzdano da li je Tornjanski imao pomoćnike i da li je podučavao buduće fotografe, ali sa velikom verovatnoćom to možemo pretpostaviti, pošto je ipak važio za vrsnog fotografa.

Miroslav Tornjanski je izlagao fotografije na izložbi u Beogradu 1951. godine. Krajem pedesetih godina XX veka odlazi u Zapadnu Nemačku, gde stiče državljanstvo 1963. godine. Ostatak svog života je proveo u Nemačkoj, gde je i sahranjen.


15 Iz arhive Foto-muzeja Beograd

Povezani članci