srenhu
Lajoš Čanji (1916-1986)

Lajoš Čanji (1916-1986)

Lajoš Čanji (1916-1986)

Fotograf Lajoš Čanji rođen je u Novom Bečeju. Posle osnovnog obrazovanja roditelji su ga dali na zanat kod Konstantina Vukova, gde je izučio fotografski zanat u periodu od 1932. do 1934. godine. Kratko vreme je radio u Čurugu, da bi se za vreme okupacije (1941-1944) vratio u svoje rodno mesto. Konstantin Vukov ga je 1950. godine primio za pomoćnika, te je u njegovom ateljeu nastavio usavršavanje fotografskog zanata.

Kada su fotografski majstor Vukov i njegova supruga ostarili, Čanji je sa svojom suprugom Margitom preuzeo brigu i staranje o njima. Iz sećanja dr Konstantina Vukova, unuka fotografa Vukova saznajemo: „Čika Čanji je brižno vodio računa o mom dedi i babi kao da im je sin rođeni bio. Svu onu pažnju koju moji roditelji iz Mađarske nisu bili u mogućnosti da pruže, on im je pružio”. Posle smrti Konstantina Vukova, Čanji se sa svojom porodicom useljava u tu kuću i nastavlja bavljenje fotografskim zanatom sve do sredine sedamdesetih godina, tačnije do 1978. godine, kada se penzionisao. Inače, porodična kuća Lajoša Čanjija nalazila se u ulici Tapai Šandora, odmah na početku ulice sa sunčane strane, pod brojem 20.

Nastavljajući zanat i vođenje fotografskog ateljea Konstantina Vukova, koji posle Drugog svetskog rata nije u velikoj meri pratio nova tehnička dostignuća, Lajoš Čanji je uglavnom išao utabanim stazama svog majstora. Koristio je staru opremu i pribor, a o obnavljanju svoje tehnike nije vodio dovoljno računa. Fotografije Lajoša Čanjija su nastale većinom u ateljeu. Dok je Vukov često i vrlo rado išao da svojom kamerom zabeleži zbivanja po gradu, dotle je Čanji postao i ostao, može se reći, isključivo studijski fotograf.

Povezani članci