srenhu
Dušan Kiurski  (1896-?)

Dušan Kiurski (1896-?)

Dušan Kiurski – fotografija-razglednica. Na poleđini fotografije-razglednice sa pečatom fotografa Dušana Kiurskog ispisano je: „Za večitu uspomenu svom dragom kumu”; pisao ju je Đ. Petrović iz Vranjeva mornaru Dragomiru Jovanoviću, koji je bio regrutovan na austougarski bojni brod „Sent Ištvan” (Szent István). Dva drugara – vojnika. Snimak iz 1915. godine. Iz kolekcije Karolja Andrea
Dušan Kiurski rođen je u Vranjevu 9. 6. 1896. godine. Njegov otac Dimitrije došao je iz Melenaca i osnovao porodicu sa našom meštankom iz Vranjeva Slavnom Galetin. Podaci o školovanju i izučavanju fotografskog zanata za Dušana Kiurskog, nažalost, do sada nisu ugledali svetlost dana, te smo zbog toga umnogome bili uskraćeni u objavljivanju njegovog rada. Jedan podatak je pronađen u matičnoj knjizi venčanih u Novom Bečeju, kada je sklopio brak (1920. godine) sa Zorkom Čolić: kao zanimanje mladoženje u tom dokumentu je navedeno – fotograf. Drugi podatak o postojanju Dušana Kiurskog - fotografa - jeste jedna fotografija-razglednica sa njegovim štambiljem (pečatom) sa natpisom : KIURSZKI DUSÁN FÉNYKÉPÉSZ ARACS, (TOR. M.), i na srpskom: ДУШАН КИУРСКИ ФОТОГРАФ АРАЧ, (БАНАТ).
 
 
 
 

Povezani članci