Karolj Folkman (1847-?)

Karolj Folkman – kartonka. Porodica Lukseder. Snimak iz 1887. godine. Iz porodičnog albuma Sandre Živković

Karolj Folkman (Voklmann Károly) rođen je u Turskom (Novom) Bečeju 4. 11. 1847. godine,  od oca Petera Folkmana i majke Alojzije Hanek. Karolj Folkman je bio oženjen Josefom Fekete, koja mu je rodila dve ćerke i tri sina. Interesantan podatak je da je pri krštenju ćerke Šarolte, 1883. godine, u matičnu knjigu rođenih kao kum deteta upisan Đula Folkman (Volkman), fotograf iz Bačke Topole. Na jednom dokumentu od 14. 12. 1918. godine pored potpisa novobečejskih poštanskih službenika, nalazi se i potpis Mikloša Folkmana (Volkmann), sina Karolja Folkmana (Volkmann).

Karolj Folkman – fotografija. Članovi limenog orkestra novobečejskog Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Snimak napravljen oko 1890. godine. Iz kolekcije Karolja Andrea

Izučivši fotografski zanat (možemo pretpostaviti kod Ištvana Oldala starijeg u Velikom Bečkereku) Karolj Folkman otvara prvi stacionirani atelje u Turskom (Novom) Bečeju, oko 1870. godine. Kuća u kojoj je živela porodica Folkman bila je pod brojem 492-494, gde je verovatno bio smešten i atelje. Sve do kraja XIX veka radio je u tom  ateljeu, što se da zaključiti iz tadašnjih novina5. Godine 1895. spominju ga u članku vezanom za uvaženog nastavnika Jožefa Obelca sledećim rečima: „Portrete poznatog nastavnika Jožefa Obelca zainteresovani mogu nabaviti kod poznatog fotografa, gospodina Karolja Volkmana u Turskom Bečeju”. U jednom dokumentu iz 1885. godine vidi se da je bio član Dobrovoljnog vatrogasnog društva maltene od samog osnivanja, te je začuđujuće što do sada nije pronađena ni jedna njegova fotografija sa tom tematikom, ako se izuzmu fotografije članova limenog orkestra. Jedna od njegovih fotografija iz tog vremena je panorama Novog Bečeja, snimak načinjen sa bačke strane prema pristaništu i gradu. Ova fotografija se nalazila uramljena u katoličkoj parohiji, a njenu reprodukciju je uradio krajem osamdesetih godina XX veka fotograf Geza Sakač. Ta fotografija važi za jednu od retkih panoramskih fotografija Karolja Folkmana. Mnogo više dostupnih fotografija je sa likovima poznatih ličnosti – portreti Armina Bizeka, Kornela Bizeka, Katice Štaud i drugih. Od imućnih meštana i njihovih porodica ostale su fotografije porodice Arsena Glavaša, porodice Đerđa Luksedera i porodice Glavaš-Trbić.

Vizitkartonke i fotografije sa imenom i signaturom Karolja Folkmana mogu se naći skoro do kraja XIX veka, kada mu se gubi svaki trag. U to vreme se pojavljuju fotografije Karolja Varšanjija (Varsányi Károly), te se nametnuo zaključak da se radi o novom fotografu i novom ateljeu u Turskom (Novom) Bečeju. Međutim, tokom daljih istraživanja pronađeni su podaci da je Karolj Folkman iz nepoznatih razloga 17. 11. 1898. godine promenio svoje prezime u Varšanji6. Shodno tome, od tada se na poleđini kartonki – kaširanih fotografija, pojavljuje novi dizajn i natpis, sa novim prezimenom: Varšanji Karolj, fotograf u Turskom Bečeju.


5 Glasnik Županije Zala u Mađarskoj, iz 1895. (Zalai Közlöny 1895)

6 Istorijski arhiv Zrenjanin, matična knjiga rođenih 1852-1863. godine.

Da li ste znali...

početkom 1975. godine počela je, zahvaljujući sredstvima mesnog samodoprinosa, izgradnja Radničkog doma u Novom Bečeju, u čijem je sklopu projektovana četvorostazna automatska kuglana. Gradnja, ovog kapitalnog objekta, trajala je manje od 16 meseci, a svečano otvaranje je obavljeno 1. oktobra 1976. godine.

O gradu