srenhu

Humana akcija

Početkom prošle nedelju u Opštinskom odboru Socijalističkog saveza održan je sastanak na kome su se predstavnici Socijalističkog saveza i Crvenog krsta dogovarali oko organizovanja akcije prikupljanja pomoći za poplavljene u Vojvodini.

U kraćem uvodnom izlaganju dr Milivoj Stakić, predsednik Opštinskog odbora Crvenog krsta istakao je značaj ove akcije kako sa aspekta potreba materijalnih dobara tako i sa humanog aspekta međuljudske solidarnosti. Govoreći o tome u kakvoj se situaciji nalazi stanovništvo u plavljenom području on je izneo podatak da je trenutno 8.015 porodica nezbrinuto, a da istovremeno 8.000 stanovnika nema krova nad glavom.

Milan Perić

Tridesetsedmogodišnji Milan Perić je jedan od mladih ljudi u kolektivu Mašinoinvesta koji je u njemu proveo više od deset godina. Naime pošto je izučio zanat u Apatinskoj pivari on se obreo u kolektivu Mašinoinvesta, ranije Mašinoservisa, da bi preživljavao zajedno sa njim u periode teškoća a i uspeha.

Kao mlad radnik skrenuo je na sebe pažnju svojih drugova jer je bio savestan, vredan i sposoban. Stoga nije slučajno što je za tih deset godina bio skoro uvek biran u organe upravljanja, izuzev jednog mandatnog perioda, a do sad je dva puta bio na funkciji predsednika upravnog odbora, gde se i trenutno nalazi. Inače do sada bio je i predsednik sindikalne podružnice u kolektivu, a član je Saveza komunista od 1952. godine.

Ne samo radne akcije

Nedavno je u Kumanu održana Godišnja konferencija aktiva Saveza omladine kojoj su prisustvovali Slobodanka Markov, član Opštinskog komiteta Saveza omladine, Svetozar Radišić, predsednik Mesnog odbora Socijalističkog saveza i Joca Jakovljev, član Mesnog komiteta Saveza komunista. U materijalu, koji je konferenciji podneo Sava Santovac, predsednik aktiva, istaknuto je da je aktiv u proteklom periodu nailazio na razne poteškoće, ali da je ipak sa uspehom obavio zadatke postavljene na prošloj konferenciji. Tako je u toku prošle godine na uređenju mesta dato 750 radnih časova, a pored toga značajna aktivnost odvijala se i na kulturno-zabavnom polju.

Uspešan dogovor

Konferenciji prisustvovali i Jožef Šoltez, poslanik Republičkog veća Skupštine SRS Milan Racković, predsednik Opštinske skupštine i Stevan Škrbić, predsednik OO SSRN.

Nedavno je u Novom Miloševu održana Vanredna mesna konferencija Socijalističkog Saveza kojoj su pored sto jedanaest delegata prisustvovali Jožef Šoltez, poslanik republičkog veća Skupštine SR Srbije, Milan Racković, predsednik Opštinske skupštine i Stevan Škrbić, predsednik Opštinskog odbora Socijalističkog saveza.

Konferenciji je predsednik Mesne organizacije Socijalističkog saveza Tomislav Novaković podneo materijal u kome su istaknuta četiri pitanja i to poljoprivreda i razvoj društveno-ekonomskih odnosa u selu, suptina i ciljevi privredne reforme, Mesna zajednica i organizacioni problemi organizacije SSRN.

Kragujevački osnovci uzvratili posetu

Četvrti oktobar u našoj školi čekao se sa posebnim oduševljenjem, jer se toga dana, pored proslave Dana oslobođenja našeg mesta, očekivala poseta kragujevačkih đaka. Svaki učenik se pripremio kako bi što bolje dočekao i ugostio svoga gosta.

Sastanak sa gostima bio je vrlo srdačan. Brzo smo se upoznali i prisno združili. Gosti su bili jako zadovoljni i veseli. Od svih doživljaja koje su imali, najviše im se svidela poseta „Bisernom ostrvu“.

Odlazak na imanje organizovan je biciklima i špediterima. Vesela, dugačka kolona,po divnom jesenjem, sunčanom danu, brzo je prispela na mesto izleta, gde smo se zabavljali, šetali i igrali. Posle obilaska plantažnih vinograda i voćnjaka, saslušali smo priču o istorijatu imanja, a posle toga počastili su nas grožem.

Povratak naše kolone od 400 učenika i nastavnika bio je još veseliji. Preko 50 biciklova i 9 špeditera formiralo je dugačku povorku koja se smejala, pevala, veselila. Gosti su bili jako zadovoljni. Grožđe je bilo odlično, a reka Tisa ih je očarala.

Stigli smo kućama u prvi mrak, pomalo umorni, ali veseli i puni utisaka.

Zato osećam potrebu da u ime nas, učenika osnovne škole „Vranjevo“ i naših gostiju toplo zahvalim upravi PD „Biserno Ostrvo“.

Društvena briga o starima

Starenje stanovništva, prema tome, pred društvenu zajednicu stavlja i odgovarajuće probleme. Ti problemi, razume se, nisu samo ekonomske prirode; oni imaju vrlo krupan socijalni značaj, odgovarajuću etičku stranu i određeni humani sadržaj. Stariji ljudi, kao i svaka starosna grupa u društvu, imaju svoje potrebe i svoje zahteve koji treba da se zadovolje na način koji će najbolje odgovarati iako interesima društva u celini, tako i interesima svakog pojedinog starog lica.

Kako smo proslavili „Dečju nedelju“

Kao i svake godine, učenici osnovne škole „Vranjevo“ proslavili su „Dečju nedelju“ svečano i veselo. Čitava proslava od 5. do 12. septembra bila je ispunjena mnogim akcijama i takmičenjima. Učenici nižih razreda su se takmičili u crtanju i sportskim štafetama, a učenici viših razreda organizovali su takmičenje u igrama „između 4 vatre“, rukometu i nogometu. Pored toga oni su učestvovali u konkursima za najbolji pismeni sastav, a takmičili su se i na „Jesenjem krosu“.

Za vreme „Dečje nedelje“ sva odeljenja su izabrala svoja pionirska rukovodstva, a isto tako je izabran i štab pionirskog odreda naše škole.

Na kraju proslave „Dečje nedelje“ održana je svečanost, na kojoj su podeljene mnoge nagrade onima koji su pokazali najbolje rezultate u raznim takmičenjima. Na ovoj svečanosti, pored podele nagrada, održan je i program u kome su se takmičili pevači i svirači.

Time smo ujedno obeležili i početak novih Jugoslovenskih pionirskih igara pod naslovom „Ko ume bolje“ – ko zna više“.

Dobro je počelo

Na nedavno održanoj sednici Opštinskog komiteta Saveza komunista, pošto je razmatrana angažovanost komunista, odlučeno je da sve osnovne organizacije na svojim sastancima analiziraju aktivnost svakog komuniste kao društvenog radnika. Cilj ovoga u osnovu leži u nastojanju da se najpotpunije razmotri stanje u pogledu praktične aktivnosti komunista u društvenom životu radne organizacije i sredine, već prema tome gde komunisti žive ili rade.

Sva dosadašnja analiziranja i uopštene ocene o nedovoljnoj aktivnosti, koja se često izjednačavala sa angažovanošću , nisu davali potreban efekat jer se najčešće na tome ostajalo. Iz konstatacija da smo svi krivi, da svi ne radimo dovoljno, proizilazi i da niko nije kriv niti odgovoran.

Završeni izbori u aktivima SOJ

Razgovor Branka Stančića, predsednika OK SOJ sa našim urednikom

Kako su neposredno završeni izbori u Savezu omladine na nivou aktiva to smo iskoristili priliku da sa predsednikom Opštinskog komiteta Saveza omladine Brankom Stančićem porazgovarao o nekim najvažnijim pitanjima koja su mladi pokretali na svojim godišnjim izbornim konferencijama. Drug Stančić se odazvao našoj molbi i odgovorio je na postavljena pitanja.

Kojim momentima je posvećena posebna pažnja u pripremi izbora i kako su se one odvijale?

„Polet“ u novim uslovima privređivanja

Ovaj period, sa stanovišta učvršćivanja rezultata poslovanja, ima izutetan začaj. I ako je vreme od dva meseca, posle usvajanja julskih mera, vrlo kratak period za donošenje zaključaka o položaju radne organizacije u novim uslovima privređivanja, ipak se na osnovu devetomesečnog periodičnog obračuna može oceniti momentalan uticaj privredne reforme na položaj radne organizacije.

Za devet meseci 1965.godine radna organizacija ostvarila je ukupan prihod od dinara 489.125.000 dinara, što u odnosu na isti period prošle godine iznosi 70 odsto više, dok su utrošena sredstva porasla svega za 28 odsto. Drugim rečima, na svakih 100 dinara utrošenih sredstava u prošoj godini ostvareno je 290,25 dinara ukupnog prihoda, dok je u ovoj godini ostvareno 384,40 dinara ili za 32 odsto više. To znači da je ekonomičnost poslovanja porasla za 32 odsto u odnosu na period januar-septembar 1964. godine.