srenhu

Izostala pomoć mladima

Pre nešto više od godinu dana održana je osnivačka konferencija aktiva Saveza omladine u Štampariji 1. maj. Tada je u ovom kolektivu bilo petnaestak omladinaca, pretežno učenika u privredi, a cenjeno je, kako od strane Opštinskog komiteta saveza omladine, tako i od strane predstavnika kolektiva da je korisno formirati aktiv, jer će to doprineti da se mladi ljudi na organizovan način bave raznovrsnim pitanjima iz domena rada i odnosa u kolektivu i, naravno, da se i to tako na organizovan način zabavljaju u slobodnom vremenu. Takav potez mogao se samo pozitivnim ceniti. Međutim da li se ovo može očekivati samo po sebi kada su u pitanju mladi ljudi bez iskustva? Logično je da to nije moguće, već naprotiv sasvim je sigurno da je ovom aktivu bila neophodna pomoć kako starijih ljudi iz kolektiva, organa upravljanja i rukovodilaca, tako i Opštinskog komiteta Saveza omladine. Potrebna pomoć je izostala, a aktiv je u početku lutao u iznalaženju sadržaja svoga rada da bi zatim sasvim prestao da radi.

Ista roba – različite cene

U zadnje vreme učestale su pojave da za jedan isti artikal u prodavnicama, pa čak i u jednoj prodavnici, postoje dve, pa i više maloprodajnih cena. Stoga su opravdane primedbe pa i negodovanja potrošača.

Želja da naše čitaoce informišemo o razlozima koji su ovo stanje uslovili osnovni je motiv napisa.

Trgovinsko preduzeće na veliko i malo „Potisje“ Novi Bečej, utvrdilo je stope marže, i obavezno je da pri kalkulaciji cena na fakturnu cenu i zavisne (prevoza i dr.) troškove dodaje ovako utvrđene marže. To ne bi stvaralo nikakve teškoće kada bi zavisni troškovi bili uvek isti i kada bi preduzeće moglo da isprazni svoja skladišta ranije nabavljene robe, pre nego što dobijemo nove količine iste robe. Takođe su vrlo česti slučajevi da se zavisni troškovi menjanju jer neki put se roba doprema kamionski a nekad železnicom što je svakako različito. I baš zato što je praktično nemoguće da se roba sva rasproda pre nego što nova prispe radna organizacija je prinuđena da posle svake nabavke formira i novu maloprodajnu cenu. Tako na iste artikle u prodavnicama jednog te istog preduzeća ili čak i jednoj prodavnici, postoje dve različite cene.

Najzad i konkretno

Nedavno je održan sastanak Osnovne organizacije Saveza komunista pri Opštoj zemljoradničkoj zadruzi Bočar koji je trajao više od četiri časa. Na sastanku su razmatrana tri pitanja:

- Rad u Opštoj zemljoradničkoj zadruzi Bočar,

- Problemi oko izvršavanja jesenje setve u zadruzi;

- Neka organiaciona pitanja.

Koristan dogovor

14. oktobra t. g. održan je sastanak sa sekretarima Osnovnih organizacija Saveza komunista opštine na temu „Dogovor o daljem radu na poboljšanju društveno-političke aktivnosti članova Saveza komunista opštine“.

Potreba za ovakvim dogovorom proistekla je iz ocene angažovanosti članova Saveza komunista, što je razmatrano na nedavno održanoj sednici Opštinskog komiteta.

U uvodnom izlaganju Mihajla Pejkara istaknut je broj komunista koji su angažovani u radu društveno-političkih organizacija, kao i broj koji u posmatranom periodu nije imao nijedno zaduženje, da bi se zatim potstakla još jednom aktivnost komunista, koja u poslednje vreme nije bila na određenoj visini.

Još uvek neizvesno

Aktivnost na sprovođenju novih privrednih mera u Građevinskom preduzeću Jedinstvo odvija se u karakterističnim uslovima koji proističu iz specifičnosti delatnosti kojom se bavi ovaj kolektiv. Povećanje cena usluga i materijala kao rezultat promene cena na tržištu uopšte, predstavlja za ovu organizaciju problem koji uslovljava dalju aktivnost. Naime, postavlja se problem realizacije kod investitora uvećanje cene koštanja objekata za radove koji su izvedeni, odnosno koji se izvode posle 26. jula. Problem je naročito u opštoj meri izražen zbog toga što se radi o investicijama koje se ograničavaju, pogotovo kod onih investitora koji su korisnici kredita, a oni su inače u većini. Tako kod šest objekata koje ovo preduzeće izvodi vrednost radova koji se vrše posle donošenja privredne reforme dostiće iznos od oko 200 miliona dinara, a povećani troškovi kreću se do iznosa od 20 odsto odnosno do 40 miliona dinara. Logično preduzeće je već ulagalo i ulaže materijal i drugo po povećanim cenama.

Veliki požar u Bočaru

15. oktobra između 9 i 10 časova dvorišta Lončina Dragana i Rajka zahvatio je veliki požar, koji se kasnije proširio i na dvorište njihovog suseda Beslać Sime. Požar su izazvala deca. Pošto se u dvorištu nalazila slama, to se požar naglo širio te je pretila opasnost da zahvati i kuću. Požrtvovanjem građana koji su se sakupili u velikom broju, kao i pomoć vatrogasaca sa vrlo skromnim sredstvima, a kasnije i pomoć ekipa iz Kikinde i Novog Bečeja požar je lokalizovan ali su ipak štete velike.

Kod Beslać Sime šteta je na licu mesta procenjena a pošto je osigurano kod OZ-a, to će se istom nadoknaditi.

Međutim, pošto je šteta kod Lončina Dragana i Rajka veća, a ista svoja domaćinstva nisu osigurali, to su građani Bočara voljni da istim izađu u susret i pomognu im. Vredno je pomenuti da je OOSK pri Opštoj zem zadruzi Bočar, na svom sastanku, održanom tog dana uveče, donela zaključak da predloži radnoj organizaciji Zaduge, da svi njeni članovi skromnim novčanim sredstvima pomognu svoga radnika Lončina Dragana, kao i da se postradalima da po jedna prikolica slame i izvesne količine drveta da bi mogli podići svinjce i šupe koje su im u požaru izgorele.

Takođe je vredno istaći i solidarnot privatnog pekara Radivoja Rakazov iz Bočara, koji u znak poštovanja prema svom redovnom kupcu Lončina Rajku daje ceo naredni mesec besplatno hleb i na taj način mu pomaže da opstane u svim kritičnim danima. Slične inicijative se pokreću i od strane Crvenog krsta, kao i MOSSRN Bočar.

Stanje i raspoloženje u pokretu s jeseni 1941. godine

U Beodri je postojalo nekoliko grupa u kojima su aktivno delovali, pored Ilije Arsenova i Žive Radojčina, Doroslovac Đurica, Miloš Rauški, Obrad Radonić, Milan Milić (Aga), Duško Radošević, Ivan Radonić, Mita Ilijin, Joca Borić i drugi.

Kod omladine takođe je bio veći broj grupa aktivista:

U „Plevni“ Miroslav Baštovanov, Đura Džikin, Milan Cucić, Bogdan Lejić, Smilja Mirkov, Vera Mirkov, Boja Lukačev, Branka Stanaćev, Jova Mirkov, Ivan Vlahović, Miloš Jakšić i Rada Stanaćev.

U kraju sela oko mlina i crkve: Đorđe Isakov, Zoran Belić, Svetozar Bešlin, Veselin Isakov, Milenko Milovanov, Slavko Prekajski, Jovan Radnović, Ljubiša Subotički, Nebojša Stanaćev, Gruja Vlahović, Živa Telečki, Živa Budišin, Nada Belić, Dara Stanaćev i još neki.

Bogato i raznovrsno

U Narodnom univerzitetu aktivnost na planu ideološko-političkog obrazovanja odvija se preko Centra za ideološko-političko obrazovanje. Ovaj Centar pruža mogućnost sticanja i proširivanja znanja o savremenom društvenom razvitku, te na taj način omogućava građanima i političkim aktivistima naše komune da aktivno učestvuju u radu i životu iste. Preko Centra za ideološko-političko obrazovanje pri Narodnom univerzitetu za 1964/65. godinu bio je organizovan rad večernje Političke škole, tribine aktuelnosti i političkog aktiva OK SKJ.

Više pažnje posvetiti radu mesnih zajednica

Nedavno je u Opštinskom odboru Socijalističkog saveza održan sastanak Komisije za privredu i samoupravljanje kome su prisustvovali i  predsednici i sekretari mesnih zajednica. Na dnevnom redu ovih sastanka bilo je razmatranje rada mesnih zajednica.

Uvodno izlaganje imao je Đerđ Bordaš, predsednik komisije, koji je istakao da je cilj ovog sastanka da se na osnovu dosadašnjeg rada mesnih zajednica sagledaju zadaci koji će u buduće doprineti uspešnijem radu mesnih zajednica. Pošto je predhodno govorio u uspešnom radu mirovnih veća kod svih mesnih zajednica, on je zatim govorio o radu zborova birača i tom prilikom ukazao na pojavu jednoličnosti dnevnih redova što u suštini govori o nedovoljnoj širini delovanja i nedostatku inicijative.

Samoupravljanje i kooperacija u centru pažnje

Pre deset dana održana je u Kumanu Vanredna konferencija Mesne organizacije Socijalističkog saveza kojoj su pored članova prisustvovali i Stevan Škrbić, predsednik Opštinskog odbora SSRN, Milan Racković, predsednik Skupštine opštine i Vojislav Stefanović, ćlan Izvršnog odbora Opštinskog odbora SSRN.

Referat o predkongresnoj aktivnosti i daljim zadacima Socijalističkog saveza podneo je Dragan Lapčević. Pošto je izneo podatke o dosadašnjoj aktivnosti Mesne organizacije Socijalističkog saveza on je posebno istakao aktivnost koja se odvijala preko raznih sekcija Socijalističkog saveza od kojih je sekcija za poljoprivredu i komunalna pitanja postigla najbolje rezultate. Posebno mesto u materijalu odnosilo se na aktivnost članova Socijalističkog saveza u radu Mesne zajednice i Zemljoradničke zadruge, dakle na planu razvoja samoupravljanja i kooperacije.