srenhu

Nedostaju konkretne mere

Prošlog ponedeljka održan je u Novom Bečeju sastanak Opštinskog kooridinacionog tela kojim je rukovodio Milivoj Popov, politički sekretar Opštinskog komiteta Saveza komunista. Na dnevnom redu ovog sastanka bila je diskusija o sprovođenju privredne reforme, u radnim organizacijama na području naše opštine.

Uvodna izlaganja, koja su bazirana na sagledavanju ovih pitanja u svim radnim organizacijama od strane grupa političkih aktivista, dali su rukovodioci istih.

Umesto radnih akcija – samo želje omladine

Predstavništvo Pokrajinskog Komiteta Saveza omladine Srbije za Vojvodinu razmatralo je prvom polovinom avgusta potrebe i mogućnosti organizovanog učeša omladine u jesenjim radovima u poljoprivredi a prvenstveno u berbi kukuruza. U tom smislu Predsedništvo je dalo inicijativu opštinskim komitetima Saveza omladine za organizovanje omladinske radne akcije.

Prihvatajući inicijativu Predsedništva Pokrajinskog komiteta, Opštinski komitet Saveza omladine Novi Bečej razmatrao je situaciju u našoj Opštini i došao do zaključka da će poljoprivrednim organizacijama predstavljati ozbiljan problem obezbeđenje radne snage obzirom da su ove godine kukuruzom zasejane znatno veće površine a pošto se očekuje da će se naredne jeseni sejati više pšenice, postavlja se problem blagovremenog oslobađanja površina pod kukuruzom.

Pokret partizana ka Dunavu

Jesen je već nastupila i berba kukuruza bila je u punom jeku. Mnoge njive već su bile ogolele i svaki dan u polju je bilo sve više sadenutih kupa kukuruzovine. Ovo je nalagalo rukovodstvu Severno-banatskog partizanskog odreda najozbiljnije razmišljanje; kako sa ovako brojnim odredom ući u zimu, prezimiti i sačuvati što više ljudi. S druge strane, težilo se produženju oružane borbe i u toku zimskog perioda. Sada je u tom cilju trebalo izvršiti reorganizaciju ali takvu koja bi najviše odgovarala datom godišnjem dobu u terenu na kome se, posle skidanja useva, videlo na desetine kilometara.

Dobri uslovi za rad

Štamparsko preduzeće 1. maj u Novom Bečeju obavlja sve vrste štamparskih, knjigovezačkih i kartonažnih poslova na teritoriji naše komune. Ovaj mali radni kolektiv sa vrlo skromnim ličnim primanjima radi u dve, a kad priroda posla zahteva, i u tri smene u malim i skučenim poslovnim prostorijama. I pored tako malog prostora ovaj kolektiv je svoj planirani godišnji plan već tri puta premašio. Direktor ovog preduzeća Zoran Petrović, nas je upoznao o procesu njihovog rada gde je između ostalog rekao: „Radimo kako nam uslovi dozvoljavaju i ako u tome nekada imamo mnogo teškoća mi ipak i pored svega toga pazimo na kvalitet svojih usluga jer kod nas je na prvom mestu da kvalitet bude dobar i da zadovoljimo sve prohteve naših poslovnih  saradnika. Štedimo na svakoj strani kaže drug Petrović, a sopstvenom dokvalifikacijom rešavamo strukturu radnog kadra u našem kolektivu. Unutrašnjih rezervi za sada nemamo i ako smo na razim sastancima vrlo dobro proučili privrednu reformu. Što se tiče sirovina tu uopšte ne oskudevamo jer se dobro snabdevamo preko beogradske „Veleprodaje“.

Ispunjeno obećanje

Na intervenciju Opštinskog sanitarnog inspektora zatvorena je pre nekoliko meseci u Drugoj mesnoj zajednici u Novom Bečeju prodavnica koju popularno zovu na „Ljutovu“ jer nije ispunjavala neke sanitarne zahteve. S obzirom da se u toj prodavnici snabdeva veliki broj građana sa jedne veće teritorije opravdano je bilo nezadovoljstvo koje su građani ispoljili na jednom zboru birača. Ovaj revolt je svakako bio opravdan pa je upućen zahtev Druge mesne zajednice Opštinskoj skupštini za rešavanje ovog problema. Trgovinsko preduzeće Potisje je nakon toga obećalo da će ovu prodavnicu u potrebnoj meri renovirati i na taj način osposobiti za dalji rad do oktobra ove godine. U tom smislu su blagovremeno izvršeni svi potrebni radovi i dato obećanje je na veliko zadovoljstvo svih građana sa ovoga područja izvršeno na vreme.

Nedovoljno brige o ljudima

Bilka – EXPORT Skopje, predstavništvo u Novom Bečeju bavi se otkupom i preradom lekovitog bilja. Ova je osnovana pre par godina umesto Jugokamomile koja je ranije isti taj posao vršila.

Milankov Živa, magacioner otkupa, prilikom naše posete ovom kolektivu nas je obavestio da njegov kolektiv najviše vrši otkup lekovitog bilja od Zemljoradničke zadruge iz Kumana. Inače oni ne otkupljuju ove kulture od individualnih proizvođača.

U razgovoru koji smo vodili saznali smo da se u stalnom radnom odnosu nalaze samo tri lica: magacioner prerade, magacioner otkupa i jedna fizička radnica. Ostale radnice vezane su ugovorom na određeno radno vreme.

Privredna reforma i škole

Rad na sprovođenju privredne reforme u Gimnaziji bio je u početku u malom zakašnjenju iz razloga što je bio godišnji odmor za nastavnike i učenike. Odmah na početku nove školske godine preduzete su mere da se nove privredne mere sprovedu i u ovoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi.

Odmah posle održanog sastanka organa upravljanja iz škole sa grupom političkih aktivista koje je uputilo Opštinsko koordinaciono telo za sprovođenje privredne reforme, formirana je komisija za sprovođenje novih privrednih mera pri Savetu škole u čiji sastav je ušlo četiri nastavnika i jedan učenik. Ova komisija je otpočela sa intenzivnim radom i vrši preračunavanje finansijskih sredstava koliko škola ima do kraja godine i sagledava potrebe ove škole za jedan duži period.

Spomen škola u Kumanu

Do preseljenja đaka u novu školsku zgradu ostalo je još malo vremena, jer je za dan otvaranja predviđen 1. novembar 1965. godine. Sve do tog vremena đaci kumanske osnovne škole „Milan Stančić-uča“ pohađaće redovnu nastavu u starim zgradama, koje ni po svojoj higijensko-tehničkog i ostaloj opremljenosti ne ispunjavaju ni minimalne uslove.

Škola bez fiskulturne sale

Osnovni problem Osmogodišnje škole dr. Đorđe Joanović iz Novog Miloševa je nedostatak fiskulturne sale. Naime, gde je sadašnja fiskulturna sala nalazila se kafana. To je malo veća prostorija, vlažna, slabo osvetljena, bez ventilacije i takoreći bez tavanice. Jasno je da je sanitarni inspektor zaključao vrata ovoj zgradi. Bez sale predmet fizičkog vaspitanja nemože da se obavlja. S toga je trebalo naći rešenje ovog pitanja. Mesni faktori su doneli odluku da se sala omladinskog doma dodeli Osmogodišnjoj školi dr. Đorđe Joanović. Naravno, da su svi iz ove škole bili zadovoljni ovim rešenjem. Međutim, u Sali omladinskog doma se trenutano nalazi kafana sa kartaškim stolovima, koja se još nije iselila kako bi omogućili opremanje sale za obavljanje natave fizičkog vaspitanja. I ako se dobije ova sala biće takođe problema za ovu školu. Škola je od sale udaljena oko 800 metara. Znači da učenici treba da utroše minimun dvadeset minuta za odlazak do sale i nazad. To u svakom slučaju remeti tok nastave. Osim ovoga postoji opasnost da se učenici prehlade naročito u zimskom periodu.

Stabilizacija prometa

Avgust i septembar mesec, prva dva meseca posle donošenja privredne reforme, doneli su uglavnom očekivane rezultate na području robnog prometa. Načelo da se troši koliko se ima svakako da se moralo odraziti i na obim do nedavno predimenzionirane potrošnje i prometa. Tako je promet Trgovinskog preduzeća na veliko i malo „Potisje“ Novi Bečej, koje podmiruje potrebe potrošača na teritoriji naše komune u septembru mesecu uglavnom neznatno smanjen u odnosu na dostignutu julsku vrednost, dok je realno posmatrano vidno manji.