srenhu

U Mlekobanatu održana vanredna konferencija Saveza komunista

Za novog sekretara izabran Đura Stanković, a za zamenika Rada Todorović

Krajem prošlog meseca, posle niza sastanaka u Mlekobantu, održana je i vanredna konferencija Osnovne organizacije Saveza komunista. Ona je usledila posle uvođenja prinudne uprave u ovoj radnoj organizaciji, a istovremeno i posle sastanka Osnovne organizacije na kojem je smenjen dosadašnji sekretar Milovan Pejin kao i ceo sekretarijat. Bio je to u isto vreme i dogovor komunista koji je opterećen bremenom teških problema koji proizilaze iz vrlo teške situacije u koju je dovedena radna organizacija, a i problema koji se nalaze unutar same osnovne organizacije, što je na odgovarajući način, srazmerno ulozi Saveza komunista, uslovilo takvo stanje radnog kolektiva u celini.

U sastavu severnobanatskog partizanskog odreda

Početkom septembra meseca 1941. godine partizani su jedno vreme boravili na Livadama bliže Galadu, u neposrednoj blizini salaša Milana Veskova. Na okupu nisu bili svi borci. Jedna grupa je pre nekoliko dana otišla na Ostro, u sastavu novog odreda. Oni koji su još ostali ovde – Klima, Laza, Selika, Arkadije, Bracika i Dragomir Pajić – obavljali su poslednje pripreme u ciju prebacivanja prikupljenih materijala i hrane.

Tih dana, jedne večeri Klima je sazvao sastanak mesnih aktivista. Na njemu je upoznao drugove o formiranju Severnobanatskog partizanskog odreda kod Melenačkog ostrva i o skorom odlasku i ostalih boraca na Ostrvo. Povodom ovoga događaja Klima je istakao značaj borbe ovako krupne partizanske jedinice i njen odraz na dalje rasplamsavanje Ustanka u ovom delu Banata.

Jedno popodne u „platnenom selu“

Na samoj obali Tise, gde je nekada bilo igralište, prošle nedelje mogao se videti nesvakidašnji prizor. Kamp, sazdan od desetak šatora oko koga je uvek bilo živo.

Već šestu godinu učenici bočarske Osnovne škole provode ovde po nedelju dana u prirodi, uz igru, razonodu i sve ono što ide u korak sa boravkom u prirodi na domak reke koja pruža sve uslove kompletnog odmora.

Po pravilu to su učenici sedmog razreda koji uz simboliču uplatu provode ovde možda malo kratko vreme ali po svemu sudeći prijatno. Ovakva logorovanja uvek ostaju u sećanju i dugo se prepričavaju. Često postaju teme pismenih zadataka koje kasnije pišu učenici u školi.

Blagoje Štetin

Blagoje Štetin – kooperant zemljoradničke zadruge u Novom Miloševu već niz godina sarađuje sa zadrugom. Njegova petočlana porodica u kooperaciji ima 17 kat. jut. zemlje a sarađuje kao stočni proizvođač. U zadruzi smo saznali da je on jedan od najboljih kooperanata i zbog toga rešismo da ga posetimo. U nizu kuća slične jedna drugoj potražili smo onu pod brojem 59. Domaćina nismo našli u kući ali se on urbrzo vratio.

Blagoje Štetin se i neseća tačno godine kada je počeo da sarađuje sa Zemljoradničkom zadrugom. Veli da je to bilo još negde 1955. godine i dodaje da nikad nije bilo tako visoka marža po kilogramu stoke kao ove godine.

Plodan rad

Centra za stručno i opšte obrazovane pri Narodnom univerzitetu

Programom rada za 1964/5. godinu bila je predviđena velika širina aktivnosti na stručnom i opštem obrazovanju. U svome radu na obrazovanju odraslih Centar ne samo što je u ovoj školskoj godini operativno izvršavao zaheve pojedinih privrednih organizacija i institucija, kao i svoga programa, nego je kreativno prilazio čitavoj problematici obrazovanja odraslih. Pri Centru za stručno i opšte obrazovanje analizirane su i utvrđene potrebe, birajući prema njima i ličnim mogućnostima polaznika određene sadržaje i metode obrazovanja. Blagovremeno obezbeđenje literature i programa, kao i angažovanje velikog broja spoljnih saradnika iz samih privrednih organizacija i van njih, prelazeći pri tom i opštinske međe, doprinelo je kvalitetnijem radu na stručnom i opštem obrazovanju.

Više javnosti u radu

Obućarska radnja „Pobeda“ spada u red manjeg broja kolektiva u našoj opštini koji će imati znatne teškoće oko uklapanja u nove privredne mere.

Ovo preduzeće koje broji pedesetak radnika ostvarilo je oko 100 miliona dinara bruto promet u prošloj godini. Svega šest režiskih radnih mesta zauzimaju neproduktivni radnici.

Jedan od bitnih faktora prilikom donošenja privredne reforme – javnost rada u ovom malom kolektivu nije sprovedena. Reforma nije objašnjena, ni na jednom skupu. Kako u upravi preduzeća kažu, radnici se ne interesuju za reformu već samo za svoje zarade koje nisu baš ni tako male, ali ni garantovane. Sve je ovde vezano za produktivnost.

Zakasneo korak

Iako se već davno osećala potreba, Mesni komitet Saveza komunista u Novom Miloševu na svojoj zadnjoj sednici razmatrao je pored ostalog i rad Kluba tehnike. Kažemo već davno stoga jer je postojanje ovog kluba samo registrovano u evidenciji opštinskog rukovodstva Narodne tehnike a period njegove aktivnosti se već gubi iz sećanja čak i onih nekada najaktivnijih njegovih članova.

Pre skoro punih deset godina Klub tehnike u Novom Miloševu beležio je vrlo značajnu aktivnost. Okupljao je oko 200 članova, raspolagao je sa vrlo skromnim materijalnim sredstvima i opremom, a preko niza kurseva obučio blizu sto traktorista i vozača amatera. Kasnije je nabavljen za potrebe aktivnosti kluba jedan mali fića i džip, naravno sredstvima koja su značila istovremeno vid dužnog priznanja društvu za zaista plodnu aktivnost kluba.

Iskorenimo nepismenost

Pitanje nepismenosti i obrazovanje odraslih i ako je u više mahova stavljano na dnevni red Saveta za prosvetu i kulturu i dalje ostaje aktuelno. Sadašnji stepen razvitka zahteva puno uključenje radnog čoveka u sve proizvodne procese te se nameće ovaj problem u sve aktuelnijem obliku.

Odmor i rekreacija

Prošlo je već nekoliko godina otkako je osnovano Letovalište za decu i omladinu opštine Novi Bečej. Analiziranjem dosadašnjeg rada konstatovano je niz uspešnih rezultata, kako u pogledu podizanja  mentalnog i fizičkog zdravlja dece i omladine, tako i na planu organizovanog rada sa decom oko usvajanja vaspitnih uticaja, sticanju i uobličavanju geografskih i istorijskih pojmova na bazi očiglednosti, a poseban uspeh je zabeležen u oblasti fizičkog vaspitanja, naročito u obučavanju dece u plivanju i ostalih sportova na vodi.

Sa plenuma Opštinskog komiteta SOJ

Počela predizborna aktivnost

Proteklog četvrtka održan je proširen Plenum Opštinskog komiteta Saveza omladine kojem su pored članova prisustvovali i predsednici aktiva Saveza omladine sa područja naše opštine. Na dnevnom radu ovog omladinskog radnog dogovora bile su pripreme za izbore koji će se održati do kraja godine.

Pre nego što se prešlo na dnevni red predsednik Opštinskog komiteta Branko Stančić dao je kraće obrazloženje zbog čega se ovo omladinsko rukovodstvo nije sastajalo više od tri meseca. Razloge treba tražiti u tome što su članovi ovog rukovodstva bili angažovani u odbrani od poplava tokom meseca juna, a potom su nastupili godišnji odmori kada bi se inače teško mogli sakupiti. Iako je Plenum iznete razloge prihvatio kao opravdavajuće, mi ipak mislimo da je pauza bila prilično duga i ona se može osvetiti na same pripreme i tok izbora.