srenhu

Fragmenti iz prošlosti našeg kraja

Prihvatajući se zadataka objavljivanja u „Našim novinama“ samo nekih fragmenata iz prošlosti našeg kraja, osnovna namera mi je da, na osnovu do sada objavljenog materijala, posebno iz istorije Vojvodine, izdvojim onaj deo koji se odnosi na sadašnje naseljeno mesto Novi Bečej i njegovu užu i širu okolinu, te da naše građane upoznam samo sa nekim istorijskim događajima prohujalih vekova, a koji su, posredno ili neposredno, vezani za istoriju našeg mesta.

Jasno je da pri tome nisam, objektivno, mogao da dođem do celukopnog objavljenog materijala, niti da izbegnem neke istorijske događaje koji se odnose na šire područje, a posebno one koji su, na bilo koji način vezani za istoriju našeg naroda u oviru Habsburške monarhije, kao i njenih odnosa sa Turskom, kad je ova, u svojim osvajačkim pohodima, zauzevši  Balkansko poluostvro, prešla Savu i Dunav, zakoračila u Srednju Evropu i, sa manjim prekidima, tu se zadržala sve do početka XVIII veka.

Skup boraca

U nedelju je održana masovna konferencija udruženja boraca NOR-a u Novom Miloševu, na kojoj je prorađivan kongresni materijal Saveza udruženja boraca NOR-a Jugoslavije. Na ovom masovnom skupu je govorila Nada Tatić, savezni poslanik, koja je kao delegat prisustvovala na V kongresu Saveza udruženja boraca NOR-a. Ovom skupu su prisustvovali Milivoj Popov, politički sekretar opštinskog komiteta SKS i Radin Rada predsednik Saveza udruženja ove organizacije.

Korak napred

U veoma plodnoj delatnosti rada Narodnog Univerziteta u Novom Bečeju zapaža se i rad jednog odeljenja poljoprivredne struke, koje su organizovali PD „Sokolac“, Zemljoradnička zadruga i Narodni Univerzitet.

Polaznici kursa po završetku rada dobijaju zvanje kvalifikovanog radnika ratara – traktoriste, sa dozvolom za vožnju u javnom saobraćaju. Troškove kursa većim delom snose radne organizacije, iz sredstava namenjenih za stručno osposobljavanje radnika, i Zavod za zapošljavanje radnika iz Zrenjanina. Za ovaj kurs vladalo je veliko interesovanje među radnicima, naročito kod mlađih pa i kod individualnih poljoprivrednih proizvođaća. Individualni poljoprivredni proizvođači sami snose troškove svoga školovanja, ali svakako da je to jedan od načina da se njihov nivo opšteg i tehničkog obrazovanja poboljša.  Pored toga u Novom Bečeju ima dosta veliki broj privatnih traktora za čijim volanom sede ljudi koji su često i potencijalna opasnost za javni saobraćaj. Šteta je svakako što kurs ne pohađa veći broj individualnih poljoprivrednih proizvođača, sopstvenika traktora, i ako troškovi školovanja nisu veliki.

Doneta odluka o stopama poreza i doprinosa građana

Nedavno je održana 27. zajednička sednica Opštinskog veća i Veća radnih zajednica Skupštine opštine Novi Bečej kojoj je predsedavao Milan Racković, predsednik skupštine. Odbornici oba veća imali su pred sobom materijal koji je sadržavao niz vrlo značajnih odluka. Tako je razmatran predlog i doneta odluka o stopama i poreza građana na teritoriji opštine Novi Bečej. Odluka o ustanovljenju mesnog samodoprinosa o kojima je razmatrano na zborovima birača u svim podružnicama Socijalističkog saveza na području naše opštine.

Potrebna je postupnost u sprovođenju integracije

Izvod iz diskusije Milivoja Popova, političkog sekretara OK SKS na sednici Pokrajinskog komiteta SKS za Vojvodinu

U materijalu za današnju sednicu Pokrajinskog komiteta rečeno je, između ostalog, da je za našu Pokrajinu od posebnog značaja razvoj integracionih procesa u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

U diskusiji bi i sam rekao nešto iz dosadašnje prakse u vezi integracije u poljoprivredi, ali sa aspekta metoda, i načina sprovođenja ovog veoma važnog procesa u privredi.

Smatram da smo u poslednje vreme učinili ozbiljnije zahvate u pogledu okrupljavanja poljoprivrede i da još uvek ostaje mnogo da se uradi u toku narednog perioda. Pa s obzirom na greške i slabosti koje smo učinili do danas u pogledu konkretnog postupka u sprovođenju integracije, nije suvišno i ovom prilikom skrenuti na njih pažnju, ne bi li ih u predstojećoj praksi zaobišli ili izostavili.

Zavodi se mesni samodoprinos

Ovih dana na području opštine održavaju se zborovi birača na kojima se zavodi mesni samodoprinos i donosi Odluka o doprinosima i porezu građana.

Tako su u Novom Miloševu pre nekoliko dana održani zborovi birača u podružnicama Socijalističkog saveza na kojima je bilo reči o komunalnoj izgradnji u 1966. godini i o predlogu Odluke o zavođenju mesnog samodoprinosa.

Plan komunalne izgradnje predviđa da se u idućoj godini izgradi druga etapa vodovodne mreže kroz naseljeno mesto, da se rekonstruiše postojeća električna mreža i izgradi spomen ambulanta „ Dr. Đorđe Jovanović“ zatim podigne drvored i zeleni pojas na ulicama.

Traži se veća aktivnost

Nedavno je održana Godišnja konferencija Društva za brigu i vaspitanje dece Prve mesne zajednice iz Novog Bečeja. Iz podnetog materijala i diskusije zaključuje se da je aktivnost Društva u proteklom periodu bila pretežno orijentisana na socijalnu zaštitu nezbrinute dece: kupovina odeće i obuće, upućivanje u letovališta i slično. Pored toga, dobrim delom Društvo se angažovalo na sprovođenju Jugoslovenskih pionirskih igara, organizovanju dečjih proslava, naročito uspešno je sprovedena proslava Dečje nedelje i prijem pionira.

Konferencija je ovakvu aktivnost ocenila kao veoma korisnu, ali istovremeno je zacrtala potrebu šireg zahvatanja dečje problematike, posebno na planu vaspitanja koristeći razne oblike. Da se što više angažuje Komisija za pedagoški rad sa roditeljima, da se forsira preventivni rad, pripremaju predavanja iz oblasti vaspitne zapuštenosti i maloletničke delikvencije, da se obogati sadržaj rada na roditeljskim sastancima i iznalaze druge pogodne forme u smislu vaspitnog podizanja mladih generacija.

Predlozi za diskusiju

Sad kada se najviše govori i radi na iznalaženju rezervi na svakom polju i na osnovu toga na otklanjanju svih nedostataka, možda je vreme pogledati i uporediti sve naše organizacije i uočiti iz novog ugla probleme.

Posmatrajući rad organizacija u komuni moguće je uočiti da nije bilo dovoljno poslovne saradnje već svako za sebe izolovano radi, usitnjavajući i već tako mali obim poslova u mestu i okolini. Stvarajući tako neku vrstu stihijske konkurencije, nicali su neopremljeni pogoni radnje u više preduzeća iste struke.

Ne ulazeći dublje u analiziranje i detaljisanje svih momenata koji utiču na cene usluga, može se zaključiti da su iste bile velike ne samo u odnosu na privatnike nego i u odnosu na druga preduzeća van našeg mesta obzirom da su se sukobljavali sa takvim teškoćama koje uopšte nisu mogli rešiti na primitivan  skup, i danas u eri mehanizovanosti i automatizovanosti neekonomičan način.

Novogodišnji zločin

Trideset i prvog decembra 1941. godine, opštinski panduri su razneli po selu oko osamdeset poziva za tzv. kuluk. U njima je pisalo: da jedan muški član iz kuće dođe prvog januara ujutru kod Opštine i da sobom ponese ašov ili lopatu.

Meštani su znali da je prvog januara nova godina i da je uglavnom slave katolici (Za pravoslavce je važila ona koja po pravoslavnom kalendaru pada 14. januara). U toliko su pozivi za kuluk predstavljali iznenađenje i čuđenje. Nagađalo se o svemu i svačemu. Pretpostavljalo se da će fašisti na novu godinu streljati pohvatane partizane u novembru prošle godine, pa su pozvani toliki ljudi da ih zakopaju.

Jovan Radonić

Sada dok nameravam da pišem ove redove, sećam se reči Jovana Radonića – dok smo se vraćali sa jednog sastanka:

- Eto, vidiš, ovakav je bio mrak – kada čujem nešto krc-krc: lomi se – mislim –stablo. I, stvarno, pođem tamo slomljena sadnica. Napred druga – požurim i stignem deliju. Vraća se iz kafane kući, usput, valjda iz dosade ili proba snagu, lomi mladice... Sutradan me moli da kažem da nisam video – što sam video!...